Söndag 19 augusti 2018

Normal vattennivå i Göta Kanal

Foto: Can Burcin Sahin/LcProBild
Foto: Can Burcin Sahin/LcProBild

-Vi ser att utvecklingen för vattennivåerna är god och att sjöarna höjts succesivt, vilket ger de förutsättningar vi behöver inför vårens säsongstart på Göta kanal, säger Stefan Ljungblad, anläggningschef på AB Göta kanalbolag.

Under sommaren tvingades Göta kanalbolag på grund av låga vattennivåer i farleden anmäla lägre vattennivåer till Ufs (upplysning för sjöfarande, samt även åtgärda med insatser i Motala hamn.

Det påverkade främst passagerarbåtarna från Rederi AB Göta kanal som under några veckor även tvingades lägga om trafiken. Mätningarna har fortsatt kontinuerligt och påvisar nu normaliserade nivåer, varför Göta kanalbolag som farledsägare valt att återställa vattennivåerna via en ny anmälan till Ufs.

-Vi har följt utvecklingen av vattennivåerna och anpassat kanalen och slussarnas förutsättningar så att vi på allra bästa sätt är redo för kommande säsongers naturliga skiftningar, säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag.

Rederi AB Göta kanal, som är det största rederiet som trafikerar Göta kanal, med flaggskeppen Juno, Diana och Wilhem Tham, ser därför ljust på kommande sommarsäsong.

-Vi arbetar inför kommande säsong precis som vanligt utan någon större oro för vattennivåerna, och bokningsbeläggningen ser bra ut. Vi ser 2017 som extraordinärt och ändrar inte vårt utbud efter vattennivåerna utan mer efter gästernas efterfrågan, säger affärsområdeschef Peter Henricsson, , Strömma Sverige.

Sommaren 2017 var vattennivåerna under en period så pass låga i delar av Göta kanal att det påverkade de mest djupgående fartygen, främst då passagerarbåtarna. Övrig trafik berördes inte påverkade därför minimalt utfallet som för 2017 låg på bra nivåer med fritidsbåtar och sålda kanalbiljetter, menar Göta Kanalbolag.

Göta kanal öppnar för säsongen den 2 maj 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer