Onsdag 3 juni 2020

–Nu återstår beslut om medicinplatserna

Pär Johnson (L) är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Han bor i Lidköping.
Pär Johnson (L) är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus. Han bor i Lidköping.

– Det enda styrelsebeslut som återstår är om antalet vårdplatser inom medicin i Lidköping och Skövde, säger Pär Johnson (L), ordförande i Skaraborgs sjukhus styrelse

Efter fredagens möte med sjukhusstyrelsen anser ordförande Pär Johnson att styrelsen slutbehandlat sjukhusledningen samtliga förslag till effektiviseringar. Med ett undantag; medicinplatserna i Lidköping och Skövde.

Verksamhetsbeslut

Vid mötet beslöts att lägga ner den äldrepsykiatriska avdelningen i Falköping.

Alla beslut som rör sammanläggningar av vårdavdelningar, och som inte innebär förändring i antal vårdplatser eller innebär strukturförändringar i utbudspunkter, kräver inte beslut av politikerna i styrelsen.

– Sådana beslut sköter verksamheten, säger Pär Johnson.

Därmed har sjukhusdirektören mandat att nu gå vidare med planerade förändringar inom Skaraborgs sjukhus.

Medicinplatser

Styrelsen ska senare i höst fatta beslut om antal medicinplatser. I ett tjänstemannaförslag, som nu utreds, föreslås antalet vårdplatser i Skövde föreslås utökas med elva platser.

Det bygger på att nuvarande mindre vårdavdelningar görs om till större avdelningar med 21 – 28 vårdplatser.  En konsekvens kan då bli en neddragning med elva vårdplatser på medicinavdelningen i Lidköping. Sjukhusstyrelsen sammanträder nästa gång den 24 oktober.

Läs mer:

Äldrepsykiatrisk avdelning i Falköping försvinner

Beslut dröjer om ny struktur för sjukhusens vårdplatser

-Lidköping fortsatt starkt akutsjukhus

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer