Söndag 19 augusti 2018

Ny chef för Militärregion Väst

etter Persson/Försvarsmakten
etter Persson/Försvarsmakten

Militärregion Väst får en ny chef. Peter Hederstedt tar över efter Bengt Alexandersson. Militärregion Väst omfattar Västra Götalands, Hallands, Örebro och Värmlands län. Regionens stab finns vid Skaraborgs regemente, P4, i Skövde.

Chefsöverlämningen sker i morgon vid en ceremoni vid Skaraborgs regementes mäss. Bengt Alexandersson fortsätter vara som chef för Skaraborgs regemente och som garnisonschef.

Överste Peter Hederstedt kommer närmast från Högkvarteret där han varit chef för den enhet som är ansvarig för Försvarsmaktens internationella relationer. Han gjorde sin värnplikt och reservofficersutbildning på P 18 Gotland.

Kort därefter flyttade han till K3 i Karlsborg och blev yrkesofficer. Där var han bland annat delaktig i att starta specialförbanden och avslutade som chef för Särskilda operationsgruppen.

Militärregion Väst bildades den 1 januari 2013 och har bland annat till uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Det kan till exempel vara naturkatastrofer eller sökande efter försvunna personer.

I det arbetet leder staben underställda hemvärns- och insatsförband.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet