Fredag 20 juli 2018

Ny överklagan mot vindkraft

Ytterligare en överklagan har inkommit om vindkraftsetableringen i Västra Kinneskogen mellan Årnäs och Bredsäter. Det är vindkraftföretaget självt, Vasa vind, som överklagat det tillstånd företaget fått.

Företaget Vasa vind har får rätt att uppföra tolv vindkraftverk i området mellan Mariestad och Götene. Högsta höjd på verken är 180 meter.

Företaget motsätter sig det krav som följer med tillståndet, om att Vasa Vind AB också måste utföra ett kontrollprogram för fladdermöss. Under vissa förhållanden måste verken stängas av mellan 1 augusti och 30 september.

Tidigare har boende protesterat mot etableringen, och överklagat länsstyrelsens miljöprövningsdelegation beslut som gett klartecken för vindkraftparken.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer