Lördag 18 augusti 2018

Nya gener i vargpar i Tiveden

Nya gener i vargstammen har registrerats hos valpar som fötts i Tiveden. Om vargvalparna får växa upp och får valpar med skandinaviska vargar bidrar de till vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige, menar Naturvårdsverket.

Länsstyrelsen i Örebro län bekräftar att den genetiskt viktiga vargtiken i Tivedenreviret har fått valpar.
Det handlar om de två finsk-ryska invandrare som flyttades från Tornedalen till Tiveden år 2013. De fick valpar 2013 och 2014, men ingen av dessa tros ha överlevt.

Därefter har den ditflyttade hanen försvunnit. I vintras hittades dock spår efter en hanvarg, född i Kroppefjällreviret i Dalsland, som slagit följe med tiken.

Under sommaren och hösten har det kommit rapporter om att valpar synts i reviret i Tiveden.

– Det känns bra att vi fått bekräftat att där finns valpar, eftersom honan i Tiveden bär på viktiga gener för hela den skandinaviska vargstammen, säger vilthandläggare Susanna Gustavsson på länsstyrelsen i Örebro.

Länsstyrelsen i Örebro län har samlat in och analyserat DNA-prover som bekräftar att vargvalparna härstammar från både den finsk-ryska och den skandinaviska populationen.

Om vargvalparna får växa upp och får valpar med skandinaviska vargar bidrar de till vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige.

– Det är mycket värdefullt med nya gener i den skandinaviska vargstammen och det här tillskottet bidrar förhoppningsvis till att minska inaveln i stammen på sikt, säger Maria Hörnell Willebrand på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket gjorde i oktober 2015 en utredning som visade att det behövs minst 300 vargar i Sverige.

Utredningen visar också att det är nödvändigt att det under varje femårsperiod kommer in minst en obesläktad varg från Finland eller Ryssland som får valpar med en skandinavisk varg, annars skulle stammen behöva vara avsevärt mycket större för att gynnsam bevarandestatus ska upprätthållas.

Vargens gynnsamma bevarandestatus är ett övergripande mål i riksdagens och regeringens beslutade rovdjurspolitik och ett åtagande enligt art- och habitatdirektivet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer