Fredag 20 juli 2018

Nya granater i Vättern anmäls som miljöbrott

Försvarets Materielverk (FMV) har i början av oktober provskjutit artilleripjäsen Archer över norra Vättern. Enligt Aktionsgruppen Rädda Vättern saknar myndigheten miljötillstånd för skjutningen.
Försvarets Materielverk (FMV) har i början av oktober provskjutit artilleripjäsen Archer över norra Vättern. Enligt Aktionsgruppen Rädda Vättern saknar myndigheten miljötillstånd för skjutningen.

Försvarets materielverk (FMV) har enligt Aktion Rädda Vättern (ARV) gjort sig skyldig till miljöbrott genom att spränga granater i norra Vättern, i eller helt nära fiskeförbudsområde. Nu anmäls FMV till åklagarmyndigheten för misstänkt miljöbrott.

Enligt ett reportage i TV4 den 18 oktober provsköt FMV artilleripjäsen Archer onsdagen den 11 oktober 2017 i norra Vättern. Detta gjordes i eller helt nära fiskeförbudsområde. Utan godkännande i länsstyrelsen är detta förbjudet.

Aktionsgruppen Rädda Vättern (ARV) reagerar nu och menar att det misstänkta miljöbrottet är särskilt allvarligt då det sker mitt under rödingens, sikens och öringens lekperiod. Dessutom trotsar det såväl mark- och miljödomstolens yttrande som regeringens inhibition från förra året, påpekar ARV.

-Regeringen stoppade tillfälligt motsvarande granatbeskjutning ungefär vid den här tiden förra året. Det var p.g.a. att mark- och miljödomstolen yttrat att sprängningarna borde förbjudas, säger Christer Haagman, ARV:s talesperson i försvarsfrågor.

-Nu skjuter FMV i samma område utan att ens ha samrått med länsstyrelsen. Det verkar vara rent lagtrots, säger han.

-Det är naturligtvis fel att överhuvudtaget skjuta i Vättern, menar Christer Haagman. Men om det nu finns ett tillståndsvillkor som i undantagsfall medger ammunitionsprovning i sjön, under förutsättning att fiskeintressena accepterar det, är det mycket anmärkningsvärt att FMV struntar i kravet på samråd.

Föreningen Aktion Rädda Vättern hoppas nu att åklagarmyndigheten skyndsamt påbörjar en förundersökning av det misstänkta miljöbrottet.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer
  • Svenne02

    FMV ska ge fasen i det där skjutandet i Vättern för därifrån får jag mitt dricksvatten som jag då rakt inte vill ska få ”krutsmak”!