Torsdag 1 juni 2023

Nytt samarbete inom räddningstjänsten

Ett nytt samarbete inom räddningstjänsten i Västra Götaland ska underlätta arbetet vid stora händelser. I Räddningsregion Västra Götaland finns det fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. 

Behovet av en utvecklad samverkan inom den svenska räddningstjänsten har blivit tydlig under de senaste åren i samband med större händelser. Mot bakgrund av detta har sex räddningstjänster, verksamma i 29 kommuner i Västra Götaland och med en gemensam befolkning på omkring 750 000 invånare, ingått avtal om samverkan i syfte att skapa kvalitet och robusthet vid ledning av räddningsinsatser.

I Räddningsregion Västra Götaland finns fyra räddningsledningssystem med ledningscentraler i Borås, Falköping, Skövde och Trollhättan. Tillsammans utgör organisationerna en ny gemensam operativ ledningsorganisation. Det innebär i praktiken att ett ledningssystem bistår en annan del av räddningsregionen vid behov. Samverkansmodellen ger en ökad samlad förmåga för att klara större händelser och komplexa räddningsinsatser med en ökad uthållighet.

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) är:
 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 Orust räddningstjänst
 Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
 Räddningstjänsten Skaraborg
 Samhällsskydd Mellersta Skaraborg
 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Varje räddningstjänst finns kvar som juridisk organisation inom respektive geografiska område med eget myndighetsansvar. Samverkan berör förutom systemledning även områden som utbildnings- och övningsverksamhet liksom tekniska lösningar.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd