Lördag 18 augusti 2018

”Oacceptabelt om Hornborgasjön”

Regeringen stödjer Naturvårdsverkets hårda linje om Hornborgasjön som innebär att staten inte är beredd att pröva ersättningsfrågor för drabbade markägare utan att domstol avgör ärendena.
Regeringen stödjer Naturvårdsverkets hårda linje om Hornborgasjön som innebär att staten inte är beredd att pröva ersättningsfrågor för drabbade markägare utan att domstol avgör ärendena.

– Detta är helt undermåligt så här kan man inte behandla lantbrukarna som lidit skada på grund av Naturvårdsverkets  höjning av Hornborgasjön, säger riksdagsledamot Sten Bergheden (M) efter att miljöministern i riksdagens frågedebatt på onsdagen ställt sig bakom Naturvårdsverkets linje att enbart möta drabbade markägare i domstol.

Nej, riksdagsledamot Sten Bergheden (M), Mariestad, fick inte svar av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) om Hornborgasjön vid onsdagens frågedebatt i riksdagen.

Bergheden ville ha besked om vilka åtgärder som han ämnar vidta för att förbättra situationen för de drabbade lantbrukarna i området kring Hornborgasjön.

–Naturvårdsverkets utvärdering visar att lantbrukare har problem med att bruka sina marker efter sjöhöjningen. Ministern och regeringen har ett stort ansvar för hur detta långsiktigt ska lösas, säger riksdagsledamot Sten Bergheden (M).

Men landsbygdsministern dök inte upp i riksdagens kammare som hans departement utlovat för bara tio dagar sedan. Istället var det miljöminister Karolina Skog (MP) som besvarade Berghedens fråga.

Miljöministern ställde sig helt bakom Naturvårdsverkets linje att möta drabbade markägare enbart i domstol. Något som Lantbrukarnas Riksförbund hårt har kritiserat.

-Naturvårdsverket anser att den skadereglering som genomfördes för 1992 års vattendom kompenserade för de skador som då förutsågs och sedan förorsakades. Naturvårdsverket har framfört att de fastighetsägare som anser sig ha lidit skada utöver detta, har möjlighet att väcka talan om oförutsedd skada och få frågan prövad av domstol, säger miljöminister Karolina Skog.

– För naturvården har det över­gripande målet med restaureringen uppfyllts så att Hornborgasjön i dag är en fågelsjö, med ett mycket stort antal häckande och rastande fåglar. För besöksnäringen har sjön stor betydelse. Jag konstaterar att restaureringen av Hornborgasjön är lyckad och den
har i dag blivit ett välbesökt turistmål med stor lokal betydelse, säger hon.

Karolina Skog medger att det finns lantbrukare som upplever att deras möjligheter att bedriva lantbruk har försämrats.

-För lantbruket visar utvärderingen att någon större förändring efter restau­reringen inte har skett i området när det gäller den totala ytan som används som jordbruksmark. Däremot visar utvärderingen att åker- och skogsmark har minskat medan betesmark har ökat, konstaterar hon.

Sten Bergheden reagerar starkt mot ministerns svar:

– Detta är helt undermåligt, så här kan man inte behandla lantbrukarna som lidit skada på grund av Naturvårdsverkets  höjning av Hornborgasjön, detta är helt oacceptabelt, säger Sten Bergheden (M) .

Efter detta politiska besked från regeringen återstår enbart för drabbade markägare att processa mot Naturvårdsverket i domstol. Något som LRF i Västra Götaland hävdar kan bli en mycket dyr affär för staten, eftersom Naturvårdsverket redan tidigare förlorat sådana mål.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer