Lördag 23 oktober 2021

Partner får följa med på ultraljudsundersökning

Från och med 4 oktober får partner åter närvara vid besök på specialistmödrahälsovård, inklusive ultraljudsmottagning, vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping.

– Vi vet att det här är väldigt efterlängtat bland blivande föräldrar och därför är det naturligtvis oerhört glädjande att kunna lämna det här beskedet, säger processchef Gerald Wallstersson och Susanne Johansson, enhetschef BB Skövde, spec-MVC, i ett pressmeddelande.

För att undvika smittspridning av covid-19 finns dock vissa förutsättningar som besökarna ska följa:
• Patient och partner bär munskydd.
• Patient och partner skall vara symtomfria.
• Barn får inte närvara vid undersökningen.

– Samma regler gäller vid besök på Skaraborgs Sjukhus i både Skövde och Lidköping, säger Gerald Wallstersson och Susanne Johansson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet