Fredag 1 juli 2022

Polisen fokuserar på hastigheten

Foto: Polisen
Foto: Polisen

Under vecka 38 genomför polisen en nationell trafikvecka, precis som i samtliga medlemsländer i EU. Fokus ligger den här gången på hastighetskontroller.

Varje år omkommer flera hundra personer i trafiken och en av orsakerna är för höga hastigheter. Många bilister kör mellan 6-10 kilometer i timmen för fort vilket har stor effekt på medelhastigheten.

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste parametern för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr upplever vi att många bilister kör för fort. Polisen kommer fortsätta med kontroller på olika platser och vid olika tidpunkter för att bidra till att nå målet med Nollvisionen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen, i ett pressmeddelande.

Trafikveckan genomförs i samtliga medlemsländer i EU.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet