Torsdag 23 mars 2023

Polisen kontrollerade arbetsplatser i Skaraborg

Polisen har i samarbete med andra myndigheter gjort nedslag på drygt 90 arbetsplatser runt om i Skaraborg. Anledningen till insatsen var att kontrollera förekomsten av illegal arbetskraft samt att hitta anställda som uppehåller sig olovligen i landet.

Under den 5-6 oktober har polisen i Skaraborg tillsammans med gränspolisen, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Migrationsverket, Kronofogden och kommuner i Skaraborg genomfört en större insats med arbetsplatsinspektioner på arbetsplatser i runt om i Skaraborg.

Syftet har varit att upptäcka och kontrollera förekomsten av illegal arbetskraft samt att hitta anställda som uppehåller sig olovligen i landet. Riskbranscherna är företag inom hotell- och restaurang, handel, service av motorfordon och annan tjänsteverksamhet som till exempel frisör- och skönhetssalonger.

– Vid arbetsplatskontrollerna har vi i första hand fokuserat på arbetsgivarna i syfte att se till att de som bryter mot regelverken lagförs. Arbetstagare som arbetar illegalt kan bli helt beroende av en arbetsgivare och exploateras på ett otillbörligt sätt., säger Johan Rexhag, lokalpolisområdeschef i västra Skaraborg, i ett pressmeddelande.

Inte sällan upptäcks även annan brottslighet i samband med inspektioner av arbetsplatser. Det kan exempelvis vara brott mot skattelagstiftning, tobakslagen, alkohollagen eller arbetsmiljölagstiftningen.

Inspektionerna är en del i polisens brottsförebyggande arbete för att förhindra bland annat snedvriden konkurrens och illegal migration inom EU.

Resultat av insatsen

Totalt kontrollerades 93 arbetsplatser runt om i hela Skaraborg, det handlade framför allt om mindre företag i olika servicebranscher där polisen bedömts att det föreligger en högre risk för illegal arbetskraft.

Fem personer har tagits i förvar för ytterligare utredning. Totalt rapporterades tolv brott och det handlade narkotikabrott, brott mot tobakslagen och utlänningslagen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet