Onsdag 26 september 2018

Premieras för sin vindkraft

Tack vare vindkraftsparken i Lyrestad premieras Mariestads och Töreboda kommuner genom regeringens särskilda vindkraftpremie. 20 respektive 12 miljoner kan bli ett välkommet tillskott till de båda kommunerna.

Regeringen vill premiera kommuner som satsar på vindkraft. Ett särskilt statsbidrag har därför inrättats för att stödja kommuner som satsar på denna förnybara energikälla.

Totalt ska 70 miljoner kronor fördelas av Energimyndigheten. Enligt Mariestads-Tidningen så kan Mariestad kommun tilldelas hela 20 miljoner av dessa. Och som om inte det räcker, så kan grannkommunen Töreboda dessutom få 12 miljoner kronor. Det innebär att nästan hälften av det statliga bidraget hamnar i norra Skaraborg.

Det nya statliga bidraget fördelas på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under 2017.  Utanför Lyrestad finns en av Västra Götalands största vindkraftparker, vilken öppnade i oktober 2017.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer