Torsdag 1 juni 2023

Prisutdelning på Skaraborgs sjukhus

Johan Tengström och Elin Holmstrand tog emot årets utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus.
Johan Tengström och Elin Holmstrand tog emot årets utvecklingspris vid Skaraborgs Sjukhus.

Kirurg- och anestesikliniken vid Skaraborgs sjukhus Lidköping tilldelades 2016 års utvecklingspris vid Skaraborgs sjukhus.

De presenterade ett kolorektalt vårdprogram som är ”ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete”.

Utvecklingspriset på 30 000 kronor gick alltså till kirurg- och anestesikliniken vid Skaraborgs sjukhus Lidköping. De får det för ERAS, ett evidensbaserat kolorektalt vårdprogram, som medfört färre komplikationer, färre vårddagar och nöjdare patienter.

Motiveringen lyder: ”Ett strålande exempel på ett långsiktigt förbättringsarbete som utgått från ett personcentrerat, multiprofessionellt och multidisciplinärt angreppssätt. Genom att tillsammans och i upprepade förbättringscykler utveckla evidensbaserade standarder för att minska oönskad variation har vården för den aktuella patientgruppen förbättrats dramatiskt utifrån en mängd olika perspektiv. En nästintill halvering av vårdtiden har uppnåtts samtidigt som komplikationsfrekvensen mer än halverats, allt med samma resurs.”

Två tvåor belönades med 10 000 kronor vardera. Dessa var KOL-teamet, lungmedicin, SkaS Skövde samt ”Förändrad handläggning av komplicerad gallstenssjuk” vid SkaS Skövde och Falköping.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd