Tisdag 25 september 2018

Regeringen förbjuder utvinning av uran

Billingen och övriga Västgötaberg skyddas mot uranutvinning. Ny lag ska förbjuda uranbrytning i hela Sverige.
Billingen och övriga Västgötaberg skyddas mot uranutvinning. Ny lag ska förbjuda uranbrytning i hela Sverige.

Regeringen förslår en lagändring för att förbjuda utvinningen av uran i Sverige, vilket bland annat berör Västgötabergen. Genom ändringar i miljöbalken och minerallagen kommer det inte längre gå att få tillstånd för att starta en urangruva eller utvinna uran ur gruvavfall.

− I och med lagförslagen vill regeringen göra det glasklart att det inte längre ska vara tillåtet att utvinna uran i Sverige, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Uran används som bränsle i kärnkraftverk och är vanligt förekommande i svensk berggrund. I dag är det möjligt att utvinna uran i Sverige och de senaste åren har det förekommit omfattande prospektering efter uran. Kommuner som har betydande uranfyndigheter har efterfrågat lagstiftning för att förhindra uranbrytning.

Regeringens ändringsförslag i miljöbalken innebär att det inte längre blir möjligt att ge tillstånd till en urangruva. Det innebär också att det inte blir möjligt att ge tillstånd till att bryta, provbryta, bearbeta eller fysikaliskt eller kemiskt anrika uran för att använda materialets radioaktivitet. Ändringsförslaget i minerallagen innebär att det inte längre blir möjligt att be­vilja vare sig så kallat undersökningstillstånd, tillstånd att kartlägga uranfyndigheter, eller bearbetningskoncession för uran.

Inget undantag

I maj förra året gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förbud mot utvinning av uran borde utformas. Regeringen har i sitt arbete haft Naturvårdsverkets förslag som utgångs­punkt. Dock skiljer sig regeringens förslag från Naturvårdsverkets på en punkt: Naturvårdsverket föreslog att förbudet skulle innehålla en undantagsbestämmelse, som regeringen bedömer inte är nödvändig. Flera kommuner har också efterfrågat ett starkare förbud än det Naturvårdsverket föreslog.

− Regeringen har läst remissvaren från kommunerna och vi har lyssnat. Med regeringens förslag kommer det inte vara möjligt att utvinna uran ens ur det uranhaltiga gråberg som man kan få upp vid brytningen av andra mineral, säger miljöminister Karolina Skog.

Förbudet gäller endast uran och tar inte sikte på annan mineralutvinning. Lagändringarna, som nu läggs fram till lagrådet, föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer