Torsdag 1 juni 2023

Robot ska ge snabbare röntgensvar

Per Carlström, representan för verksamhetsområde M4 vid Skaraborgs Sjukhus och en av projektledarna, Johan Magnehed, är nöjda med resultatet.
Per Carlström, representan för verksamhetsområde M4 vid Skaraborgs Sjukhus och en av projektledarna, Johan Magnehed, är nöjda med resultatet.

En digital mjukvarurobot på Skaraborgs sjukhus ska underlätta arbetet och få fram röntgenresultat på ett smidigare sätt.
– Syftet med roboten är att personalen ska slippa att kontrollera systemet för att konstatera om svaret är klart eller ej, säger Anne Tarnow, verksamhetsutvecklare vid Kvalitets- och utvecklingsenheten.

Akutmottagningarna vid Skaraborgs Sjukhus Skövde och Lidköping har fått en ny, mycket värdefull medarbetare, som verkar i det tysta. Istället för att sjukvårdspersonal ska kontrollera om det kommit in röntgensvar hos en patient, så sköts detta av en digital mjukvarurobot.

– Den gör så att tid frigörs i vårdförloppet. Det är inte bara en vinst för sjukvårdspersonalen som slipper aktivt leta efter röntgensvar, utan även för patienten som får ökad närvaro av personal samt kanske kortare tid på akuten. Det säger Thomas Hugosson, utvecklingsledare M2 och Per Carlström, ledningssjuksköterska M4.

Under våren 2022 återupptogs ett tidigare påbörjat projekt med att etablera en RPA (Robotic Process Automation) vars uppgift är att bevaka när ett röntgensvar är klart, för att då flagga upp det i ELVIS akutlista. ELVIS är ett patientadministrativt system på SkaS. Det är akutmottagningarna i Lidköping och Skövde som ingår i projektet.

Tidigare sökte läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare manuellt efter röntgensvar, alla på var sitt håll och oberoende av varandra. De sökte dessutom efter svaren flera gånger per patient.

– Syftet med roboten är att personalen ska slippa att kontrollera systemet för att konstatera om svaret är klart eller ej. Det är en tidsödande aktivitet som engagerar flera yrkeskategorier på våra akutmottagningar, säger Anne Tarnow, verksamhetsutvecklare vid Kvalitets- och utvecklingsenheten.

Det finns flera fördelar med den digitala medarbetaren, enligt Skaraborgs Sjukhus: Roboten frigör tid så att personal kan fokusera på patientarbetet, patientens väntetid på akuten kan kortas något och personal slipper en monoton och tidskrävande arbetsuppgift.

En annan viktig del i utvecklingsarbetet inom hela Västra Götalandsregionen är, att tidigare sköttes de olika mjukvarulösningarna ute på förvaltningarna. När nu arbetet samordnas regionalt hoppas man kunna ta del av varandras lösningar och enbart lägga till lokala justeringar.

– Det här är ett pilotprojekt för att testa arbetssättet med RPA som sådant på Skaraborgs Sjukhus. Det är spännande att tänka på vad mer digitaliseringen kan ge i framtiden, säger Johan Magnehed, systemförvaltare vid IS/IT-enheten.

Funktionaliteten roboten levererar kommer att finnas i utökad form per automatik i Framtidens Vårdinformationsmiljö i systemet Millenium. När Millenium implementeras får roboten alltså gå i pension.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd