Lördag 23 oktober 2021

S i Skaraborg vill ha Andersson

Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Magdalena Andersson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Socialdemokraterna i Skaraborg nominerar finansminister Magdalena Andersson till ny partiledare efter Stefan Löfven.

Då Stefan Löfven meddelat att han inte står till förfogande att väljas som partiledare för Socialdemokraterna har partiets valberedning i uppgift att ta fram ett nytt förslag på partiordförande för Socialdemokraterna, vilken ska väljas i samband med partikongressen i Göteborg i november.

Valberedning har till partidistrikten ställt en nomineringsuppmaning och uppmanat partidistrikten att diskutera och lämna in förslag på ny partiordförande.

Socialdemokraterna i Skaraborg har gått ut till lokalorganisationerna och uppmanat dem att i sin tur diskutera och inkomma med förslag på vem man vill se som ny ordförande för Socialdemokraterna. Samtliga arbetarekommuner som lämnat in förslag har haft med nuvarande finansminister Magdalena Andersson som en lämplig kandidat.

Socialdemokraterna i Skaraborgs distriktsstyrelse har därför enhälligt beslutat att från Skaraborgs partidistrikt nominera Magdalena Andersson som ny partiordförande för Socialdemokraterna.

– Det känns oerhört bra att vi från Skaraborg så tydligt kan nominera en mycket kompetent och lämplig person som ny partiordförande i form av Magdalena Andersson. Och trots att det varit en ganska snabb process så har vi ändå haft möjlighet att låta våra arbetarekommuner komma med förslag på vem man vill se som ny ordförande och det var mycket tydligt att det finns ett väldigt stort stöd för Magdalena Andersson, säger distriktsordförande Patrik Björck i ett pressmeddelande.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet