Torsdag 1 juni 2023

Samarbete som kan splittra Skaraborg?

Det nystartade samarbetet mellan Skövde, Lidköping, Mariestad och Falköping tar övriga kommuner på sängen.
-Det här riskerar att splittra Skaraborg och det vore mycket olyckligt, säger kommunalrådet Fredrik Nordström (S) i Skara. 

De fyra kommunalråden i Skaraborgs största kommuner lanserar ett nytt strategiskt samarbetsforum för att bli mer attraktiva.

Katarina Jonsson (M), Skövde, Kjell Hedvall (S), Lidköping, Conny Johansson (S), Falköping, och Johan Abrahamsson (M), Mariestad möttes förra veckan på Arena Skövde och gav sina kommunchefer i uppdrag att intensifiera samarbetet mellan kommunerna.

-Det här kan stärka Skövde som draglok för Skaraborg, säger Katarina Jonsson, Skövde. Vi blir starkare tillsammans.

Nu reagerar Skaraborgs övriga kommuner. Karlsborgs kommunalråd Peter Lindroth (S) blev tagen på sängen.

-Jag hade ingen aning om detta initiativ, säger han. Jag fick läsa om det i tidningen och blev mycket förvånad och det är jag inte ensam om.

-I min värld är det just den här typ av frågor som Kommunalförbundet Skaraborg ska hantera, tillägger han.

Där är han vice ordförande i presidiet. Tillsammans med Katarina Jonsson och partikollegan Kjell Hedvall.

-Jag förstår inte vad de syftar med detta, säger han som på måndagskvällen också ringde upp Katarina Jonsson och begärde en förklaring.

Kommunalrådet Fredrik Nordström (S) i Skara går ett steg längre:

-Det här riskerar tvärtom att splittra Skaraborg och det vore mycket olyckligt, säger Fredrik Nordström.

-Alla 15 kommuner i Skaraborg var tidigare överens om att det är kommunalförbundet som ska hantera dessa gemensamma strategiska frågor, säger han och tillägger:

-Det känns mycket förvånande att få läsa i tidningen att ordförande och vice ordförande i vårt kommunalförbund, med de fyra största kommunerna i Skaraborg, väljer att sätta sig för att diskutera detta utan att informera övriga elva kommuner.

Men Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson (M) tillbakavisar kritiken.

-Vi vill samordna våra verksamheter för att vi ska bli attraktivare, säger hon och exemplifierar med IT, lönehantering, marknadsföring och näringslivsfrågor.

Hon betonar att detta inte berör kommunernas gymnasieskolor.

-Sedan tidigare samverkar Lidköping och Skövde, säger hon. Jag blev jätteglad över att även Falköping och Mariestad vill detsamma.

-Detta ersätter inte kommunalförbundets strategiska uppgifter, betonar hon och ser gärna att fler kommuner ansluter sig.

Något som Skaras Fredrik Nordström viftar bort.

-Vi andra kallar samarbetet Kommunalförbundet Skaraborg – dit betalar vi också en ganska ansenlig medlemsavgift, säger han.

-Det är där vi gemensamt ska lägga krutet för att strategiskt satsa på tillväxt och utveckling av Skaraborg, menar såväl Fredrik Nordström som Peter Lindroth.

När det gäller operativt samarbete kring drift och verksamhet finns redan en rad  sådana. Senast exempel  är sammanslagningen av räddningstjänsten mellan Falköping, Tidaholm, Skara och Götene. Kommunerna i östra Skaraborg har långtgående samarbete vad gäller såväl räddningstjänst som miljötillsyn. Detsamma gäller kommunernas överförmyndare. I väster finns väl utvecklat IT-samarbete. Gullspång, Mariestad och Töreboda har gemensamma nämnder för plan- och miljöfrågor. För att bara nämna några sådana exempel. Fler finns.

Så vad det nya samarbetet mellan de fyra stora kommunerna i praktiken kommer innebära är idag en öppen fråga.

På en punkt är Skövdes kommunalråd Katarina Jonsson självkritisk:

-Jag borde ha informerat övriga kommuner om vårt initiativ.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd