Torsdag 23 mars 2023

Samling kring Hökensås

Leader Östra Skaraborg tillstyrker turistprojektet Outdoor Hökensås. Det är kommunerna Hjo, Tidaholm, Habo och Mullsjö som gemensamt driver projektet.

Hökensås ska bindas ihop som ett gemensamt turistmål. Hjo kommun är projektledare.

Leader Östra Skaraborg fördelar sammanlagt 38 miljoner kronor innevarande period som stäcker sig till år 2020. Hittills har drygt en fjärdedel av resurserna fördelats. Pengarna kommer från olika EU-fonder.

Som Skaraborgsbygden tidigare rapporterat har också cityhandeln i Skövde tilldelats drygt en miljon kronor för att utveckla Skövdes centrumhandel.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer