Onsdag 26 september 2018

Satsning på välfärd glädjer Green (S)

Riksdagsledamot Monica Green (S) lyfter fram regeringens satsning på välfärd när hon tillsammans med riksdagskollegorna Stefan Nilsson (MP) och Fredrik Olovsson (S) presenterar statsbudgeten. Fredrik Olovsson är ordförande i riksdagens mäktiga finansutskott.
Riksdagsledamot Monica Green (S) lyfter fram regeringens satsning på välfärd när hon tillsammans med riksdagskollegorna Stefan Nilsson (MP) och Fredrik Olovsson (S) presenterar statsbudgeten. Fredrik Olovsson är ordförande i riksdagens mäktiga finansutskott.

-Välfärdssatsningen är det viktigaste beskedet i budgeten för skaraborgarna, säger riksdagsledamot Monica Green (S), Skövde. Sammanlagt får kommunerna i Skaraborg nästa år 269 nya miljoner. Regionen får 376 miljoner.

Det är idel nöjda miner när Socialdemokraterna och Miljöpartiet gemensamt presenterar årets statsbudget på Kavelbroskolan i Skövde.

-Budgeten bygger på en stabil tillväxt, med stärkta offentliga finanser och fler i jobb, säger finansutskottets ordförande Fredrik Olovsson (S).

-Sverige har en otroligt stark tillväxt, betonar han. Därför kan vi göra satsningar på 80 miljarder kronor i budgeten. Vi ärvde stora underskott i statsbudgeten av alliansregeringen. Nu går vi mot överskott.

Skaraborgs kommuner får sammanlagt 269 miljoner kronor ur den storsatsning på välfärden som regeringen nu gör. 10 miljarder kronor extra till kommunerna är historiskt sett väldigt mycket.

-Vi vill satsa på skolor, vård och omsorg, säger han men betonar samtidigt att kommunerna själva bestämmer över hur pengarna ska användas.

Detta glädjer Monica Green (S), riksdagsledamot från Skaraborg och Skövde.

-Det är en viktig satsning, säger hon och lyfter dessutom fram att nya resurser läggs på järnvägsunderhåll av västra stambanan.

-För Skaraborgs del är satsningen på bredband också viktig, säger hon. Vi tillför ytterligare en miljard kronor för utbyggnad av bredband på landsbygden och förlänger statens satsningar ytterligare två år till 2020.

Fakta
Så fördelas regeringens välfärdssatsning i Skaraborg
(Miljoner kronor)
Kommun           Välfärd    Övriga reformer 2017
Essunga               3,8             9,9
Falköping          37,7           58,1
Grästorp              4,3           10,0
Gullspång          10,2            9,3
Götene               25,4           23,4
Hjo                       6,4           15,9
Karlsborg          13,8           12,1
Lidköping         20,5          69,6
Mariestad         21,0          42,9
Skara                 27,4          33,5
Skövde              39,3          95,2
Tibro                  14,6          19,6
Tidaholm          16,4          22,6
Töreboda          18,7          16,6
Vara                     9,4          27,9

Västra Götalands-
regionen:       376,2       502,2

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet