Måndag 19 augusti 2019

SD vill flytta ansvar för ambulanserna

Sverigedemokraterna vill koncentrera Västra Götalands ambulansverksamhet till en enda enhet.

Idag är regionens ambulansverksamhet organiserad i fem enheter och kopplade till olika sjukhusområden. Det innebär att ambulanserna i Skaraborg är knutna till Skaraborgs sjukhus akutverksamhet.

Men nu vill Sverigedemokraternas regionråd Heikki Klavuniemi centralisera verksamheten. Han menar att det finns fördelar att friare kunna fördela ambulansresurserna över hela regionen. I en motion till regionfullmäktige exemplifierar han med att regionen sommartid kan dra ner ambulansverksamheten i Skaraborg, för att samtidigt öka antalet ambulanser i Bohuslän.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer