Torsdag 21 februari 2019

SD vill flytta ansvar för ambulanserna

Sverigedemokraterna vill inte att Skaraborgs sjukhus ska ansvara för ambulanser.
Sverigedemokraterna vill inte att Skaraborgs sjukhus ska ansvara för ambulanser.

Sverigedemokraterna vill koncentrera Västra Götalands ambulansverksamhet till en enda enhet.

Idag är regionens ambulansverksamhet organiserad i fem enheter och kopplade till olika sjukhusområden. Det innebär att ambulanserna i Skaraborg är knutna till Skaraborgs sjukhus akutverksamhet.

Men nu vill Sverigedemokraternas regionråd Heikki Klavuniemi centralisera verksamheten. Han menar att det finns fördelar att friare kunna fördela ambulansresurserna över hela regionen. I en motion till regionfullmäktige exemplifierar han med att regionen sommartid kan dra ner ambulansverksamheten i Skaraborg, för att samtidigt öka antalet ambulanser i Bohuslän.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer