Lördag 18 augusti 2018

Sjukhusbygge i Skövde för två miljarder kronor

Nya lokaler byggs vid sjukhuset när psykiatrin centraliseras från Falköping. Dessutom byggs nu nya lokaler för akut- och intensivvård. Två miljarder kommer investeras.
Nya lokaler byggs vid sjukhuset när psykiatrin centraliseras från Falköping. Dessutom byggs nu nya lokaler för akut- och intensivvård. Två miljarder kommer investeras.

 

– Det är viktigt för Skaraborg att satsningarna kommer till i vår del av regionen, för att kunna ha tillgång till fortsatt kvalitativt bra sjukvård och som utvecklas framåt, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra Hälso- och sjukvårdsnämnden inför byggstarten av nytt akutsjukhus och nya lokaler för psykiatrin i Skövde.

Investeringarna vid Skaraborgs sjukhus i Skövde fortsätter.  Tidigare har förlossningen fått ny lokalisering samt barn och kvinnokliniken fått helt nya lokaler. Även för specialisttandvården byggs det nu nya lokaler.

Västra Götalandsregionen går nu vidare med att vid det 40 år gamla sjukhuset i Skövde bygga en helt ny byggnad som ska inrymma en ny akut med operationssalar och intensivvårdsavdelning. Även en ny psykiatribyggnad ska uppföras. Dessutom ligger det i planen att mottagningsblocket byggs om för att erbjuda en mera modern och lättillgänglig öppenvårdsverksamhet.

De planerade investeringarna uppgår till över två miljarder kronor. Beslut tas på Skaraborgs sjukhus styrelsemöte den 21 mars och går därefter vidare till regionstyrelsen i Västra Götaland och eventuellt även till regionfullmäktige för beslut.

Psykiatrihus

– Trångboddheten med tre gånger fler patienter mot vad lokalerna är avsedda för motverkar möjligheterna till effektiv vård. Psykiatriakuten måste också snarast komma till stånd, då de nuvarande lokalerna hindrar modern vård. Därför är det önskvärt att psykiatrihuset påbörjas först, säger Ulla-Britt Hagström (L), ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus.

Nuvarande akut byggdes från början byggdes för att ta emot 25 000 patienter per år. En siffra som idag rejält överskrids och ligger på ca 60 000 patienter per år.

Det nya ambulansintaget byggs för att kunna ta emot sex ambulanser – och fler om en situation uppstår som så skulle kräva, exempelvis en stor olycka – mot nuvarande tre. Akuthuset kommer även inrymma bland annat nya operationssalar och ny intensivvårdsavdelning samt en akutröntgendel. Den nya akuten ska klara av totalt ca 75 000 patienter per år.

Det nya psykiatrihuset blir ett tvåvåningshus i anslutning till övriga sjukhuset. I detta kommer finnas en psykatriakut. Samtidigt avvecklas motsvarande verksamhet i Falköping.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer