Torsdag 16 augusti 2018

Skaraborg har billigaste matkassen

PRO:s stora prisundersökning 2017 visar att genomsnittspriset för en PRO-kasse minskat med nästan 17 kronor sedan förra mätningen 2016.

Prisgapet mellan konventionella och ekologiska varor minskar också. Och PRO konstaterar att livsmedelsbutikerna tar ett stort ansvar för kontanthanteringen i landet. Undersökningen genomfördes den 23 november 2017.

– Vi vill stärka konsumenterna och skapa prismedvetenhet med vår undersökning. Vi vet att många av våra medlemmar måste tänka igenom sina matinköp på öret. Så ser verkligheten ut. Men vi ser också att det finns ett stort allmänintresse för vår prisundersökning, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

PRO:s prisundersökare har också frågat alla butiker om hur kundvänliga de är. Bland annat om det går att använda kontanter under butikens hela öppettid. Nästan alla handlare i hela landet svarar ja på den frågan.

– Möjligheten att använda kontanter är viktig för många av våra medlemmar och många andra i samhället. Vi vill rikta ett varmt tack till livsmedelshandlarna som får ta ett enormt stort ansvar för kontanthanteringen i Sverige idag, säger Christina Tallberg.

Genomsnittspriset för varukorgen i landet var 965,70 kronor. 2016 hade samma varukorg genomsnittspriset 982,44 kronor. Matkorgen är cirka 17 kronor billigare i år.

– Prisskillnaderna i landet är fortfarande stora. I Skaraborg är det billigast och varukorgen där kostar i snitt 917,44 kronor. De nordligaste länen har de dyraste snittpriserna. Så har det sett ut under många år, säger Ola Nilsson, sakkunnig i konsumentfrågor på PRO och ansvarig för prisundersökningen.

PRO undersöker också priset på 17 ekologiska varor. Genomsnittspriset för en ekologisk varukorg är 640,84 kr. En konventionell varukorg med samma innehåll kostar i genomsnitt 512,80 kr. Båda korgarna är billigare än 2016. Skillnaden mellan den ekologiska och konventionella varukorgen är dock mindre än 2016. Prisskillnaden mellan korgarna 2017 är 128,04 kronor och året innan var den 145,70 kronor.

– Jag tycker det är positivt att vi ser att gapet mellan konventionella och ekologiska varor minskar. Många vill handla ekologiskt och bidra till en hållbar utveckling, säger Ola Nilsson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet