Lördag 18 augusti 2018

Skaraborgs företagare ser ljust på framtiden

Bjarne Pettersson. Foto: Tobias Andersson
Bjarne Pettersson. Foto: Tobias Andersson

Det nya året har börjat starkt och Skaraborgs företagare ser ljust på framtiden. Ett minskat antal varsel i kombination med ökad konsumtion leder till att den redan goda konjunkturen nu stärks ytterligare.

Västsvenska Handelskammarens företagspanel i Skaraborg är fortsatt optimistiska kring konjunkturutvecklingen, både på kort och lång sikt.

– Företagens optimism är väldigt glädjande och det ger tillförsikt att företagen visar stark framtidstro trots att högkonjunkturen nu varat under lång tid säger Bjarne Pettersson regionchef i Skaraborg.

Samtidigt fortsätter bostadsbristen att öka och bristen på kompetens ser ut att bli en stor utmaning för företagen också under 2018.

– Här är det viktigt att fortsatt uppmärksamma behovet av en fungerande arbetspendling för att underlätta bristen på kompetens i regionen fortsätter Bjarne Pettersson.

– Att företagen i Skaraborg ser ljust på framtiden trots orosmoment, i form av en tilltagande brist på både bostäder och kompetens är ett styrkebesked för regionen avslutar Bjarne Pettersson.

– De flesta indikatorer ser bättre ut jämfört med föregående mätning och konjunkturen fortsätter att vara stark också när vi går in i 2018 säger Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé.

Antalet varsel minskar jämfört med senaste mätningen i november. Samtidigt fortsätter konsumtionen att öka. Bilförsäljningen ligger på historiskt mycket höga nivåer.

Västsverige redovisar god tillväxt och sysselsättningen är rekordhög. Göteborgsregionen utmärker sig särskilt genom att under lång tid redovisa lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet