Lördag 18 januari 2020

Regionens sjukhus får tillskott på 53 miljoner

Nya statsbidrag till regionen överförs till regionens sjukhus. Styrelsen för Skaraborgs sjukhus får därmed ett tillskott på 8,5 miljoner kronor.
Det beslöt regionstyrelsen på tisdagen.

Regeringen har infört nya och utökade statsbidrag till hälso- och sjukvården. Västra Götalandsregionen får 602 miljoner kronor, utöver vad som beslutats i budgeten för 2019.

Regionstyrelsen konstaterade på tisdagens möte, att eftersom regionen redan finansierar stora delar den verksamhet som statsbidragen avser och därmed uppfyller de flesta av de krav som ställs, så kan statsbidragen istället ersätta den regionala finansieringen och regionbidragen kan användas till andra ändamål.

Cancervård

Cancervården är ett område där kostnaderna ökar markant. Därför fördelas 53 miljoner kronor  till sjukhusstyrelserna. En av dessa är styrelsen för sjukhusen i Skaraborg, som får 8,5 miljoner kronor.

Därutöver fördelas elva miljoner kronor fördelas till centrala hälso- och sjukvårdsstyrelsen och fem miljoner kronor till västra sjukvårdsregionen.

Resten av pengarna, menar regionstyrelsen, ska behållas centralt i regionen för att i så stor utsträckning som möjligt användas för förbättrad tillgänglighet, inom ramen för ordinarie arbete med kökortning, produktionsstyrning och arbetet med produktion över tak.

Regiondirektören fick i uppdrag att återkomma med ett förslag till hur mer av pengarna kan nå sjukhusen och vårdcentralerna 2020, och att påbörja satsningarna redan 2019.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer