Fredag 29 maj 2020

Skaraborgs sjukhus får ytterligare 47 miljoner

Skaraborgs sjukhus Skövde.
Skaraborgs sjukhus Skövde.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelar Skaraborgs sjukhus 47 miljoner kronor extra för nästa års verksamhet. Samtidigt antog nämnden budgeten för hälso- och sjukvården i Skaraborg på 5,3 miljarder kronor.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt på fredagen att utöka vårdöverenskommelsen med Skaraborgs Sjukhus med 47 miljoner kronor. Av detta går 27 miljoner kronor till vuxenpsykiatrisk vård, åtta miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrisk vård och tolv miljoner kronor till somatisk öppenvård. Syftet är att förbättra tillgängligheten inom dessa områden.

Bakgrunden är att regionstyrelsen i oktober fördelat 279 miljoner kronor till samtliga hälso- och sjukvårdsnämnder, varav 47 miljoner kronor till östra hälso- och sjukvårdsnämnden som omfattar Skaraborg. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog ej i beslutet.

Detaljbudget fastställd

På samma möte fastställde nämnden detaljbudget som omfattar 5,3 miljarder kronor för år 2020. Ett prioriterat område i nämndens budget är att befolkningen har tillgång till vård som har god medicinsk kvalitet och hög patientsäkerhet. Andra prioriterade områden är en förbättrad psykisk hälsa hos befolkningen, en bättre folkhälsa och att stärka det hälsofrämjande arbetet.

Under 2020 kommer nämnden att fortsätta att driva och utveckla den nära vården. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltog inte heller i dessa beslut.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet