Fredag 29 maj 2020

Skaraborgs sjukhus häver anställningsstoppet

Pär Johnson (L), Lidköping, är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.
Pär Johnson (L), Lidköping, är ordförande i styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

Skaraborgs sjukhus häver anställningsstoppet. Vid styrelsemötet på torsdagen beslöts också att minska antalet medicinplatser i Lidköping med fem vårdplatser.

Skaraborgs sjukhus häver det anställningsstopp som infördes tidigare i år.

Flera utvecklingskurvor pekar åt rätt håll för Skaraborgs Sjukhus, för närvarande. Kostnadsutvecklingen var 2,9 procent i oktober 2019 – den låg på 8,6 procent vid samma tid 2018.

Antal nettoårsarbetare fortsätter att minska och uppgår i oktober till 3 752 – för ett år sedan var siffran 3 855, vilket uppges vara den främsta bidragande orsaken till den sjunkande kostnadsutvecklingen.

Styrelsen kunde också konstatera en stor positiv budgetavvikelse i oktober månads resultat tack vare att sjukhuset erhållit extra ersättning för produktion över taknivå enligt vårdöverenskommelse för perioden januari-oktober, vilken bokförts i oktober.

Den ekonomiska helårsprognosen för Skaraborgs Sjukhus är oförändrad och ligger på  minus 150 miljoner kronor för 2019.

-Det här är naturligtvis ett mycket glädjande resultat, som visar att vi är på rätt väg med arbetet inom Skaraborgs Sjukhus och att vi nu kunde häva anställningsstoppet. Det beror på alla skickliga medarbetare som lägger ned mycket tid och kraft för att skapa en bra verksamhet med stark framtidstro, säger Pär Johnson, ordförande för Skaraborgs Sjukhus.

Medicin i Lidköping

Nedläggningen av fem medicinplatser på sjukhuset i Lidköping fullföljs. Samtidigt slås tre medicinavdelningar ihop till två större enheter med 28 vårdplatser. Med större enheter förväntas lokaler och bemanning kunna användas mer effektivt och därmed även minska kostnaderna, menar sjukhusledningen.

Samtidigt utökas område kirurgi på sjukhuset i Lidköping med tre vårdplatser. Dessutom tomställs lokaler.

Förändringarna i Lidköping förväntas leda till minskade lokalkostnader med cirka en miljon kronor per år, som ger resultat från och med januari 2021 samt minskade bemanningskostnader med cirka tio miljoner kronor.

-Vi lever i en föränderlig värld och sjukhusvården måste följa med så att vården kan fortsätta att utvecklas, säger Pär Johnson.

Överenskommelse

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus godkände också vårdöverenskommelse 2020 med östra hälso- och sjukvårdsnämnden. I vårdöverenskommelsen preciseras de uppdrag, de vårdvolymer och den ersättning som ingår i Skaraborgs Sjukhus vårduppdrag.

Efter bland annat indexuppräkning  innebär vårdöverenskommelsen att den totala vårdersättningen höjs med cirka två procent för att täcka 2020 års prisökningar. Ersättningstaket för 2020 är 3,8 miljarder kronor.

-Det är glädjande att vi har kommit fram till det här beslutet. Det har tagit tid, men ibland är det bättre att skynda långsamt för att nå fram till en överenskommelse som är bra för våra patienter, säger styrelseordförande Pär Johnson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer