Tisdag 25 september 2018

Skaraborgs Sjukhus startar barnskyddsteam

Verksamhetschef Maria Söderberg och barnläkare Godfried Van Agthoven, ansvarig för det nyskapade barnskyddsteamet. Foto: Bild och Media
Verksamhetschef Maria Söderberg och barnläkare Godfried Van Agthoven, ansvarig för det nyskapade barnskyddsteamet. Foto: Bild och Media

Skaraborgs Sjukhus vill skapa bättre struktur för arbetet med barn som far illa. Därför startas  ett särskilt barnskyddsteam.
– Vi ska även bredda samarbetet inom vårdsamverkan Skaraborg, förklarar Maria Söderberg, verksamhetschef för K3, där gynekologi, obstetrik och barn- och ungdomssjukvård på Skaraborgs Sjukhus ingår.

Barnskyddsteamet ska ledas av barnläkare Godfried Van Agthoven via barn- och ungdomsmedicin och i övrigt bestå av representanter från flera berörda verksamheter.

-I ett flertal år har jag arbetat med barnskydd i Sverige, på Barnahus Skaraborg och på barnskyddteamet inom Västra Götalandsregionen. Mina erfarenheter med barnskydd och de förändringar vi ser i samhället kan jag nu efter flera års förberedelse gestalta i Barnskyddsteam Skaraborg, säger Godfried Van Agthoven.

Vad är det viktigaste med ett barnskyddsteam?

-Barnmisshandel sker, barnmisshandel är vanligt och barnmisshandel är viktigt att upptäcka och behandla. Hälso- och sjukvården behöver en struktur för bättre skydd för barn som är utsatta, en struktur där Barnskyddsteam Skaraborg kommer vara en viktig del av, säger Godfried Van Agthoven.

Koncentrationen av arbetet med barn som far illa i sina relationer betyder ett team med en mängd olika kompetenser; sjuksköterskor från Skaraborgs Sjukhus akutmottagningar, läkare från ortopedin, kirurgen, barn- och ungdomsmedicin, gynekologin, radiologin, barnsjuksköterskor från barn- och ungdomsmedicin och psykolog/kurator från barn- och ungdomspsykiatrin. Teamet ska ha en handledande och konsulterande roll inom sjukhuset.

-För att ytterligare stärka arbetet ska samverkan ske med bland annat Utväg Skaraborg, Barnahus Skaraborg, primärvården, Skaraborgs kommuner, det regionala barnskyddsteamet Västra Götaland, regionala habilitering och hälsa samt tandvården, säger Maria Söderberg och tillägger:

-Även samarbetet med Vårdsamverkan Skaraborg är viktigt, där finns vårdgivarna representerade och är ett bra forum.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer