Måndag 23 juli 2018

Skaraborgsbygden håller ställningarna

För ett år sedan ökade Skaraborgsbygden sin upplaga med 300, som enda tidning i Skaraborg. Trots fortsatta minskningar inom svensk dagspress håller Skaraborgsbygden sin upplaga under 2017.
För ett år sedan ökade Skaraborgsbygden sin upplaga med 300, som enda tidning i Skaraborg. Trots fortsatta minskningar inom svensk dagspress håller Skaraborgsbygden sin upplaga under 2017.

Skaraborgsbygden håller sin ställning. Efter fjolårets upplageökning, har upplagan 2017 stabiliserats på 9 900. Samtidigt fortsätter övrig dagspress att minska sina upplagor.

År 2016 vara Skaraborgsbygden en av få tidningar i Sverige som ökade sin upplaga. Med plus 300 hamnade upplagan på 9 900 prenumeranter, enligt Tidningsstatistik AB.

Nu offentliggörs siffrorna för år 2017. Och Skaraborgsbygden håller ställningarna, vilket är ovanligt i tidningssverige.

Vi fortsätter vara relevanta och aktuella, kommenterar redaktionschef Per Gustafsson som också är tidningens ansvarige utgivare. Det uppskattas av läsarna.

-Många läsare väljer oss för att vi kommer ut en gång i veckan, tillägger han. Och att vi i nyheter och reportage speglar hela Skaraborg.

För övrig dagspress i Skaraborg fortsätter minskningarna.

Skaraborgs Allehanda, SLA, i Skövde har på två år minskat med 2 200 prenumeranter till 17 600. Skaraborgs största tidning, NLT i Lidköping, har idag en upplaga på 21 400, en minskning med 1 400 sedan 2015. Västgöta-Tidningars tre tidningar (Skaraborgs läns Tidning, Falköpings Tidning och Västgöta-Bladet) har under samma period tappat sammantaget 1700 prenumeranter och når idag totalt ut till 13 200, enligt Tidningsstatistik.

-Det är allvarligt att dagspressen generellt tappar mark, säger Per Gustafsson. Totalupplagan för svensk dagspress har sedan början av 2000-talet sjunkit från en upplaga på drygt 4 miljoner, till en upplaga på under 2 miljoner, säger Per Gustafsson.

-Men tidningar som utkommer en eller två dagar i veckan sticker ut i statistiken och håller sina upplagor ganska bra, konstaterar han.

-Lokalpressen är en viktig del av en öppen demokrati, säger Per Gustafsson.

Sedan 2015 finns Skaraborgsbygden också som taltidning och e-tidning.

 

Fakta Upplagor Skaraborg

 

Tidning                                            2017             2016             2015             Förändring
2015 – 2017

Nya Lidköpings-Tidningen              21 400         22 200         22 800         – 1 400
SLA – Skaraborg Allehanda             17 600         19 000         19 800         – 2 200
Mariestads-Tidningen                      10 300         10 700         11 100         – 800
Skaraborgsbygden                      9 900          9 900           9 600         +300
Falköpings tidning                              6 400           6 800           7 200         – 800
Skaraborgs läns tidning                     4 000           4 200           4 700         – 700
Västgöta-Bladet                                    2 800           2 900           3 000         – 200
Hjo Tidning                                           1 700            1 700            1 800         – 100

SUMMA:                                                74 100         77 400         80 000         – 5 900

I 2017 års siffror ingår digitala prenumerationer för SLA (1 300), Mariestads-Tidningen (500) och Hjo Tidning (100)
Källa: Tidningsstatistik AB (TS) 2017

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet