Torsdag 16 augusti 2018

Skövdesoldater till Mali

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

Under hösten 2018 kommer Skaraborgs regemente, P4, ta över ansvaret för den svenska delen av den FN-ledda fredsinsatsen i Mali. Chef för insatsen Mali 09 blir överstelöjtnant Magnus Frykvall.

FN-uppdraget sker inom ramen för Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali).

Tillsammans med andra nationer ska de svenska trupperna kartlägga, samla in och analysera information om konflikten i landet och om de väpnade grupperna i området. Detta för att stödja den Maliska regeringen i implementeringen av fredsavtalet och minska spänningarna mellan olika grupper i landet.

Chef för insatsen kommer vara överstelöjtnant Magnus Frykvall. Han ryckte in som gruppchef 1995 på Skaraborgsregemente, P4, där han sedan blev anställd 1998. Magnus Frykvall har under sin tid i Försvarsmakten gjort två utlandsmissioner, Kosovo 2001 och Afghanistan 2011.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet