Fredag 7 augusti 2020

SLU Aqua undersöker Vättern

SLU Aqua, institutionen för akvatiska resurser på Sveriges lantbruksuniversitet, ska från och med måndag bevaka fiskebeståndet i Vättern.

Instutitionen ska göra ett nätprovsfiske som bottensätts på flera platser för att få en bild för hur sjöns fiskfauna ser ut.

Nästa steg är ekolodsundersökningar som ska ge en tydligare bild av fisken i den fria vattenmassan. Ett av flera syften är att se om det skett någon förändring i beståndet av sik och röding.

Arbetena sker i två perioder, den första avslutas den 12 augusti. Den andra pågår mellan den 31 augusti fram till den 11 september.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet