Onsdag 20 februari 2019

Slutpunkt för Karlsborgsbanan

Trafikverket vill sätta definitiv punkt för Karlsborgsbanan. I en remiss till kommunerna förslås nu formell nedläggning av bandelen Skövde-Igelstorp-Tibro.

Från årsskiftet 2018-2019 vill Trafikverket slippa ansvaret för den nedlagda Karlsborgsbanan. Underhållet för banan upphörde redan 2008, och delen Karlsborg-Tibro lades ned ett par år därefter.

Förslaget innebär att banan inte längre ingår i statens järnvägsnät. Därmed kan banan rivas eller säljas.

Persontrafiken upphörde på banan 1986 och banan har varit helt utan trafik sedan 1993.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer