Onsdag 26 september 2018

Snart slut för all uranbrytning?

Västgötabergens dag var crescendot för många års folkligt motstånd mot uranbrytning i Västergötland. Sista söndagen i maj 1976 samlades 5 000 demonstranter vid ett protestmöte i Häggum.
Västgötabergens dag var crescendot för många års folkligt motstånd mot uranbrytning i Västergötland. Sista söndagen i maj 1976 samlades 5 000 demonstranter vid ett protestmöte i Häggum.

Uranbrytning i Sverige verkar obevekligt gå mot graven. Nya förslaget att förbjuda uranutvinning får tummen upp av Olov Holmstrand i naturskyddsföreningen (SNF).
-Det är en stor framgång för ett långsiktigt opinionsbildningsarbete, säger han.

Sista söndagen i maj 1976 samlades 5 000 personer i Häggum för att demonstrera mot uranbrytning i Ranstad och Västgötabergen. Under hela den helgen deltog hela 17 000 personer i olika aktiviteter runt om i Skaraborg.

Manifestationerna ledde till att kommunfullmäktige i Skövde och Falköping, året efter, utnyttjade sitt kommunala veto. Därmed stoppades den ansökan om uranbrytning som statliga gruvbolaget LKAB hade lämnat in.

Nu, 41 år senare, kan det sättas definitiv punkt för all uranbrytning i Sverige.

-Det är en stor framgång för vår opinionsbildning, säger Olov Holmstrand, Lerum, i Svenska Naturskyddsföreningen (SNF).

Regeringen vill förbjuda uranutvinning i Sverige. Därför presenterade Naturvårdsverket i september ett förslag om en ny bestämmelse i miljöbalken, som kan träda i kraft redan 1 juli 2018.

-Vi tycker att förslaget är bra. Vi motsätter oss all uranbrytning, oavsett var det sker på jorden. Vi vill också avveckla kärnkraften. Därför hoppas vi att regeringen nu går vidare till riksdagen, säger Jonas Rudberg som är sakkunnig på SNF när det gäller gruvfrågor.

Det finns dock ett kryphål i lagförslaget.

-Tyvärr är inte förslaget riktigt heltäckande, säger Jonas Rudberg. Om det sökande gruvföretaget skulle söka efter annat mineral; som exempelvis vanadin  och molybden, så finns det ett kryphål.

Det handlar om en situation där det – av tekniska skäl – är nödvändigt att utvinna uran, för att kunna utvinna ett annat mineral. Frågan uppstår då om restprodukten uran skulle kunna användas och säljas.

Både Olov Holmstrand och Jonas Rudberg tror att det i praktiken skulle vara omöjligt.

-Det är statens tydliga intention att  förbjuda uranutvinning. Det innebär att  regeringen vid tillståndsprövningar kommer väga in detta, säger Jonas Rudberg.

-Dessutom gäller kommunernas rätt att med ett veto förbjuda uranutvinning, påpekar Olov Holmstrand.

Naturvårdsverkets jurist Ingrid Lidgard menar att förslaget täcker detta.

-Vårt förslag bygger på tillstånd ”som medför brytning av uran”. Så även om man söker tillstånd om någonting annat, och det också skulle kunna utvinnas uran, så får man inte det, säger hon.

– Det är huvudregeln. Vi skriver förslaget för att det ska täcka allt, säger Ingrid Lidgard.

SNF vill egentligen ha ett totalförbud mot all prospektering och brytning av alunskiffer.

-Det hade varit bättre om riksdagen inför ett sådant förbud, säger Jonas Rudberg. Brytning av alunskiffer får stora konsekvenser för naturen, landskapet och för värdefull jordbruksmark.

-Ett sådant förbud kan bli ett nästa steg, konstaterar Olov Holmstrand. Men jag kan ändå förstå att man inte blandar in detta nu.

Utvecklingen tycks också gå i denna riktning.

Utöver förbud mot uranutvinning , så presenterade Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) i april ett förslag till förbud mot landbaserad utvinning av olja och gas i Sverige. Också det beställt av regeringen.

-Regeringens förslag att förbjuda uranbrytning är tveklöst bra och bör tillstyrkas, säger Olov Holmstrand.

Dessutom ger lagförslaget stärkt skydd för markägarna menar SNF.

-Lagstiftningen stärker helt klart markägarnas möjlighet att stoppa all prospektering av uran, konstaterar Jonas Rudberg. Med den nya lagen går det överhuvudtaget inte att söka efter uran.

 

Läs också:
Leif vill vidga förbudet

-Inför redan nu ett generellt förbud mot prospektering och utvinning ur alunskiffer.
Det föreslår Leif Walterum, Skövde.

Centerpartisten och kommunalrådet Leif Walterum, Skövde, har i många år gått i främsta ledet för att stoppa gruvbolagens försök att få prospektera efter mineraler i Västgötabergen.

Han känner sig inte lugn med det nya lagförslaget från Naturvårdsverket.

-Jag förstår att intentionerna med lagen är god, säger han.

-Men jag vet hur bolagen som vill prospektera agerar, tillägger han. De skyr inga medel och de är beredda att leta efter minsta kryphål.

Därför tycker han att regeringen ska gå längre när regeringen lägger sitt slutliga förslag till riksdagen.

-Inför ett generellt förbud mot att prospektera och utvinna ur alunskiffer, säger han.

-Ett alternativ kan vara att införa kommunalt veto mot prospektering i alunskiffer, säger han och fortsätter:

-Det är fel att kommunerna idag inte anses vara sakägare när ansökningar om mineralprospekteringar görs. Det lokala allmänintresset måste också tas med i prövningarna, vid sidan om berörda markägare.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer