Fredag 14 augusti 2020

Sparbeting på Skaraborgs skolor

I över hälften av Skaraborgs kommuner finns planer på att skära ner inom skolan, uppger P4 Skaraborg.

Sveriges Radio har gjort en enkät till grundskolecheferna i Skaraborgs 15 kommuner.

Åtta skolchefer uppger att det är ganska sannolikt eller mycket sannolikt med besparingar nästa år 2020. Enligt enkäten handlar det om såväl neddragningar av tjänster som elevassistenter och som lärare.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet