Torsdag 1 juni 2023

Stark konjunkturuppgång i Skaraborg

Foto: Fredrik Andersson/arkiv
Foto: Fredrik Andersson/arkiv

Höstens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att konjunkturen i Skaraborg har stärkts betydligt sedan i våras och att läget nu är starkare än normalt.

Konjunkturindex för Skaraborg ligger på +24, ett rejält kliv uppåt från +13 i våras, visar Västra Götalands-regionens konjunkturbarometer.

– Det råder nu stark optimism inom fordons-, livsmedels- och byggindustrin. Samtliga är branscher som är viktiga för Skaraborg. Detta har bidragit till ett rejält uppsving sedan i våras. Det finns goda skäl att tro på en fortsatt positiv utveckling även det kommande halvåret, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Om företagens bedömningar inför det kommande halvåret slår in tas ytterligare ett kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför våren 2017 pekar mot en uppgång till ett index +36.

Det är framförallt mer positiva konjunkturbedömningar bland livsmedelsföretagen som ligger bakom förbättringen, men konjunkturen har också återhämtats inom maskinindustrin. Samtidigt ligger den tungt vägande transportmedelsindustrin kvar i stark högkonjunktur.

Byggföretagens bedömningar vittnar också om en stark utveckling under andra halvåret. Ett konjunkturindex på +47 vittnar om högkonjunktur och företagen rapporterar om kraftiga uppgångar för byggandet.

Prognoserna inför våren är överlag ljusa och företagen tror att konjunkturutvecklingen fortsätter att förbättras.

Med ett konjunkturindex på +40 har Göteborgsregionen det starkaste konjunkturläget. Fyrbodal ligger ett snäpp efter med index på +35. Sjuhärad och Skaraborg halkar efter något med ett index på +26 respektive +24.

I förhållande till mätningen för ett halvår sedan har konjunkturen lyft rejält i Skaraborg och Fyrbodal, medan förändringen i Göteborgsregionen och Sjuhärad har varit marginell.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd