Söndag 28 februari 2021

Stigande optimism i Skaraborg  

Rudolf Antoni. Foto: Ernst Henry Photography AB
Rudolf Antoni. Foto: Ernst Henry Photography AB

Optimismen stiger bland företagen i Skaraborg; men konjunkturen mätt som sysselsättning, investeringar och produktion i näringslivet är fortsatt mycket låg. Det visar Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning ”Företagarpanelen” med svar från 745 företag i Västra Götaland.    

 

44 procent av företagen i Skaraborg har en lägre försäljning eller produktion jämfört med för ett halvår sedan. Detta trots att konjunkturläget redan då var på låga nivåer. För 31 procent av företagen är läget oförändrat medan 24 procent istället kunnat ökat sin produktion och försäljning.  

 

Därmed sticker inte näringslivet i Skaraborg ut jämfört med genomsnittet i Västra Götaland. Undersökningen visar att krisen slagit hårdast mot Fyrbodal där 52 procent av företagen minskat sin försäljning, medan företagen i Sjuhärad klarat krisen bäst.  

 

När det gäller såväl investeringar som antalet anställda visar undersökningen att många företag i Skaraborg har dragit i handbromsen. En stor andel har nu fått sänka investeringstakten och göra sig av med personal jämfört med för ett halvår sedan.  

 

— Det står klart att krisen för företagen i Skaraborg är långt ifrån över, även om det fortsatt finns stora skillnader mellan branscher. Undersökningen visar att läget för företag inom hotell, restaurang och upplevelser fortfarande är kritiskt. Samtidigt rullar stora delar av exempelvis industrin på ganska bra, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, i ett pressmeddelande. 

  

Jämfört med motsvarande undersökning för det fjärde kvartalet 2020 ökar företagens optimism inför framtiden. Prognoserna för försäljning, produktion, investeringar och anställningsplaner det kommande halvåret ser nu betydligt ljusare ut. Bland Skaraborgs företag tror 4 av 10 på en ökad försäljning och nästan 2 av 10 på både ökade investeringar och fler anställda om sex månader.  

 

— Den ökade framtidstron och optimismen bygger sannolikt på att vaccinationsprogrammet håller vad som är lovat och att restriktionerna då successivt kan lyftas. Därför är det extremt viktigt, även för näringslivet och arbetstillfällen, att Sverige inte halkar efter på detta område, konstaterar Rudolf Antoni.  

 

— För att framtidsoptimismen också ska kunna omvandlas till verklighet är hanteringen av de olika nationella krisstöd som företag kunnat söka helt avgörande. Här får vi fortsatt många frustrerade signaler från våra medlemsföretag, konstaterar Rudolf Antoni. 

  

I undersökningen riktar företagen i Västra Götaland stark kritik mot hanteringen av krisstöden som olika myndigheter har ansvar för. Av de som ansökt om krisstöd är drygt 4 av 10 missnöjda med både utformningen av ansökningsprocessen och tid till utbetalning. Vilket fortsatt får stora konsekvenser för många företag. 

 

— Många företag är nöjda med krisstödens ersättningsnivåer. De medel som betalats ut har varit helt avgörande. Men, det går på tok för långsamt från ansökan till utbetalning och är för krångligt. Pengar måste ut nu om de ska få någon effekt och kunna rädda de jobb och företag som fortsatt står på spel i Skaraborg, avslutar Rudolf Antoni.  

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet