Torsdag 23 mars 2023

Stora prisskillnader i Skaraborgs elnät

Det är stora skillnader på elnätsavgifterna i Sverige. Och Skaraborg är inget undantag. Här handlar det om en skillnad på nästan 8 000 kronor per år mellan den dyraste och billigaste kommunen – Gullspång respektive Lidköping.
Det är stora skillnader på elnätsavgifterna i Sverige. Och Skaraborg är inget undantag. Här handlar det om en skillnad på nästan 8 000 kronor per år mellan den dyraste och billigaste kommunen – Gullspång respektive Lidköping.

Dyrast i Gullspång och billigast i Lidköping, där har ni läget som gäller när det kommer till elnätsavgifterna i Skaraborg.

I en färsk undersökning från Villaägarnas riksförbund, visar det sig att de så kallade elnätsavgifterna varierar stort mellan landets kommuner.

För en vanlig småhusägare kan det röra sig om många tusenlappar per år i högre avgift beroende på var han eller hon bor.

Mönstret går också igen i Skaraborg, där det dyraste nätet finns i Gullspång och är nästan 8 000 kronor dyrare än det billigaste nätet som finns i Lidköping.

Men varför är skillnaderna så här stora och hur kan det vara så mycket billigare i Lidköping?

– Det beror på att vi har ett lagom stort nät, har bra överblick och kan jobba rationellt. En annan förklaring är att våra medarbetare har tagit ett stort ansvar, bland annat när det handlar om materialval. Istället för att välja material som är billigt har man valt det liter dyrare som håller längre, säger Lars-Göran Färdig som är elnätschef i Lidköpings kommun.

– Sedan ska det tilläggas att vi har inga avkastningskrav, det vi tjänar återinvesteras i nätet.

Spelar ingen roll

Precis som på flera andra platser i landet är det el-jätten Ellevio, tidigare Fortum, som står för toppnoteringen i Gullspång.

Storleken spelar tydligen inte heller någon roll – åtminstone inte i det här fallet.

– Trots att de stora bolagen har stordriftsfördelar är de ofta dyrare för kunderna, eftersom deras ägare kräver högre avkastning, säger Jakob Eliasson som är samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund.

Från Vattenfall vill de ansvariga dock peka på att pengarna från höjningen ska gå tillbaka till kunderna genom att förbättra elnätet, vilket enligt samma källa är alldeles för gammalt och  därför måste bytas ut.

Ellevio går i sin tur ut i ett pressmeddelande och förklarar att de bygger ”framtidens elnät” för pengarna, ett nät som bland annat ska vara driftsäkrare än dagens variant.

I pengar ska det handla om att Ellevio investerar nio miljarder kronor i det nya nätet.

Hårdare tag

Men från Villaägarnas riksförbund nöjer de sig inte med jättarnas förklaringar. Istället ställs det krav om hårdare tag.

– Det saknas ett ordentligt konsumentskydd, eftersom prisregleringen på marknaden för elnät har havererat. Elnätsbolagens höga vinster står inte i proportion till den låga risk de tar. Villaägarna kräver att regeringen uppdrar åt energimarknadsinspektionen att utforma en rimlig prismodell och ett fungerande konsumentskydd, avslutar Jakob Eliasson.

 

 

Så här ser det ut i Skaraborg

Ort                Avgift 2016    Höjning 2010-2016             Bolag

Gullspång      12 656           2 771                                      Ellevio

Essunga         9 497             1 804                                      Nossebroortens Energi

Tidaholm       8 713             1 428                                       Tidaholm Elnät

Grästorp        8 378             1 323                                       Grästorp Energi

Karlsborg      8 009             1 493                                      Karlsborgs Energi

Vara              7 347             779                                             Varabygdens Energi

Skara             7 299             774                                             Skara Energi

Mariestad     7 213             1 787                                           Vänerenergi

Töreboda      7 213             1 787                                            Vänerenergi

Hjo                6 916             1 177                                             Hjo Energi

Götene          6 967             1 507                                            Götene Elförening

Tibro             6 276             1 088                                           Tibro Energi

Skövde           5 889             2 004                                         Skövde Elnät

Lidköping      4 833             541                                             Lidköping Elnät

Falköping      Har annan tariff och är inte med i statistiken.

Källa: Villaägarnas riksförbund.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet