Onsdag 26 september 2018

Stora skillnader för elnätsavgifter

Lidköping elnät har landets lägsta elnätsavgifter. Högst är avgiften i Gullspång.
Lidköping elnät har landets lägsta elnätsavgifter. Högst är avgiften i Gullspång.

Gullspång har Västra Götalands och landets högsta elnätsavgift. Där betalar en husägare 9 000 kronor mer än i Lidköping, där länets och landets lägsta elnätsavgift finns.

Villaägarna Riksförbund har jämfört elnätsavgifter i Sveriges kommuner.

Två kommuner i Skaraborg är ytterligheter i undersökningen. Högst elnätsavgift i landet har Gullspång med 13 796 kronor. Lägst avgift i landet har Lidköping med 4 833.

På senare  år har elnätsavgifterna höjts kraftigt. I de kommuner i Västra Götaland som har Vattenfall som leverantör, Bollebygd, Dals-Ed, Färgelanda med flera, har de stigit med 59 procent mellan 2010 och 2017 för Villaägarnas typhushåll.

– Det är frånvaron av en rimlig prisreglering som gör att monopolisterna kan fortsätta höja och göra stora vinster på svaga konsumenters bekostnad, säger Jakob Eliasson, samhällspolitiskchef på Villaägarnas Riksförbund.

Även i Skövde har avgifterna ökat kraftigt sedan år 2010, med plus 52 procent. Skövdes avgift 2017 är 5 889 kronor.

Stor bolag

Av undersökningen framgår att det främst är de största elnätbolagen som tar ut höga avgifter av sina abonnenter.

– Elnätbolagen kan ta ut vinster som inte står i proportion till den låga risk de tar. Vi kräver därför en omedelbar skärpning av reglerna för att skydda kunderna, säger Jakob Eliasson på Villaägarnas Riksförbund.

Elnätsavgift är det som hushållen betalar för drift och underhåll av elledningarna och transport av elen fram till huset eller lägenheten. Elnätsavgiften består av två delar: abonnemang och elöverföring. Avgiften för abonnemanget är fast och avgörs av hur stor huvudsäkring hushållet har.

Fakta Elnätsavgifter

Tabellen redovisar det största elnätbolaget i respektive kommun Avgift gäller den 1 januari respektive år (kronor, inklusive moms).

Kommun   Avgift 2017                    Höjning (2016-17)        Höjning (2010-2017, procent)
Gullspång           13 796                             + 1 140                              + 3 911  (+ 40 %)
Essunga                9 872                              + 375                                  + 2 178  (+ 28 %)
Karlsborg             8 803                              + 794                                  + 2 287  (+ 35%)
Tidaholm              8 713                              –                                          + 1 428  (+ 20 %)
Grästorp               8 503                              + 125                                  + 1 448  (+ 21 %)
Götene                  7 352                              + 385                                  + 1 892  (+ 35 %)
Vara                       7 347                              –                                           +    779  (+ 12 %)
Skara                     7 299                              –                                           +    774  (+ 12 %)
Mariestad             7 213                              –                                           +  1 787 (+ 33 %)
Töreboda              7 213                              –                                           +  1 787 (+ 33 %)
Hjo                         7 149                              + 84                                    +  1 261 (+ 21 %)
Tibro                     6 466                              + 190                                  +  1 278 (+ 25 %)
Skövde                  5 889                              –                                           +  2 004 (+ 52 %)
Lidköping             4 833                              –                                           +     541 (+ 13 %)
Falköping                        (ingår ej i studie då typkunden saknas)              

Årlig elnätsavgift inkl. moms i Skaraborg. Typhushållets säkring är på 20 A och elanvändningen på 20 000 kWh per år. Källa: Villaägarnas riksförbund

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet