Tisdag 3 oktober 2023

Stora skillnader i Skaraborg

Karlsborg är den kommun i Skaraborg som är snabbast på att ge tillstånd för bygglov, enligt en undersökning från Näringslivets Regelnämnd.
Karlsborg är den kommun i Skaraborg som är snabbast på att ge tillstånd för bygglov, enligt en undersökning från Näringslivets Regelnämnd.

Det finns stora skillnader i Skaraborg när det gäller kommunernas service och förutsättningarna för företagande. Inte minst när det gäller handläggningstider och kostnader för tillsyn och olika tillstånd. Det visar en granskning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, utfört på uppdrag av bland annat Svenskt Näringsliv.

På uppdrag av Svenskt Näringsliv, Företagarna, LRF, Fastighetsägarna, Svensk Handel och Visita har NNR genomfört en stor granskning av regeltillämpningen i Skaraborgs kommuner. Fem områden som är särskilt viktiga för företagare har valts ut i granskningen; livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering. Kring varje område redovisas hur handläggningstider och avgifter ser ut och skiljer sig bland kommunerna i området, samt hur utvecklingen sett ut sedan den senaste undersökningen 2016.

— Den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Därför spelar det stor roll hur snabbt, enkelt eller krångligt olika processer fungerar. Självklart måste också avgifternas storlek upplevas som rimliga. Det har stor påverkan på det lokala företagsklimatet, konstaterar Rudolf Antoni, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Bygglov är ett tillstånd som både företagare och privatpersoner har efterenhet av att söka. Granskningen visar att handläggningstiderna i Skaraborg kan variera med sju veckor för ett identiskt ärende och avgiften, planavgift tillsammans med bygglovsavgift, varierar med hela 142 000 kronor i exemplet NNR använt sig av. Där ett industriföretag ansöker om ett bygglov för en tillbyggnad av en industrifastighet med 300 kvm.

Enligt granskningen går det snabbast att få bygglovet i Karlsborg där det endast tar en vecka. Medan man får vänta längst i Vara, där det tar åtta veckor. Billigast är det i Tidaholm där den totala kostnaden uppgår till 23 000 kronor, medan ett företag i Vara får betala 165 000 kronor för exakt samma ärende.

— Det finns all anledning för kommunerna att titta på hur avgifterna kan skilja sig så mycket. Avgifterna ska motsvara arbetsinsatsen och det finns heller ingen naturlag som säger att det ska behöva vara olika långa handläggningstider i olika kommuner, utan det är snarast en fråga om prioriteringar och effektivitet, menar August Liljeqvist, sakkunnig på NNR som ansvarat för undersökningen.

För en restaurang som behöver söka ett serveringstillstånd visar granskningen att det skiljer 6 veckor i handläggningstid mellan kommunerna i Skaraborg. Snabbast går det att få tillståndet i Mariestad och Vara, medan företagen i Lidköping, Götene och Grästorp får vänta 6 veckor längre. När det gäller avgifterna så får en krögare betala 8 000 kronor i samtliga av Skaraborgs kommuner bortsett från Skövde, där det tas ut 11 900 kronor i avgift för samma tillstånd.

— Besöksnäringen är en bransch som har det extremt tufft just nu. Dessutom är man i hög grad beroende av kommunernas hantering av tillsyn och olika tillstånd. Därför är det viktigare än någonsin att kommunerna är snabba och effektiva när det gäller typen av ärenden, menar Rudolf Antoni.

Jämfört med motsvarande undersökning från 2016 så har flertalet kommuner i området höjt sina avgifter för de olika ärendena som företag behöva söka. Dessutom uppvisas stora skillnader när det gäller digitalisering, transparens och möjligheten att följa sina ärenden under processen. Vid en nyetablering säger sig exempelvis endast en tredjedel av kommunerna i landet kunna lämna ett besked om totalkostnaderna vid första kontakt med kommunen, eller åtminstone innan ansökningshandlingarna skickas in.

— Vår förhoppning är att kommunerna ska se över tillämpningen av regler och snabba på hanteringen för att det ska bli mer enhetligt för näringslivet. Många av våra lokala företag gör affärer över kommungränser. Då behöver det bli mer enhetligt, kostnadseffektivt och förutsägbart för företagen, avslutar Rudolf Anton, regionchef på Svenskt Näringsliv Västra Götaland.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Tores gamla mack blir byggnadsminne Kläder för små och stora Dyr fjärrvärme i Falköping och Grästorp Ingen ersättning för skador nära skyddad skog Gör dig redo för höst och vinter! Gör sig redo med nya tomter Litterära herrgården väcktes ur glömskan Så tar sig ditt barn säkert till skolan själv Världsläget styr även modet Katja föreläser om självskadebeteende och ätstörningar