Tisdag 21 maj 2019

Susanne Larsson (S) oroas för Falköpings sjukhus

Susanne Larsson (S) , är vice ordförande i regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnden som omfattar Skaraborg.
Susanne Larsson (S) , är vice ordförande i regionens östra hälso- och sjukvårdsnämnden som omfattar Skaraborg.

Susanne Larsson (S) är mycket upprörd över att barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) verksamhet i Falköping stängs.
Men även Gunilla Druve Jansson (C), som är ordförande för ansvarig nämnd, är förvånad.
– Det finns inga politiska beslut om att stänga i Falköping, säger hon.

MBL-förhandlingar är genomförda för att stänga ner den öppna specialistvården inom BUP vid Falköpings sjukhus. Personalen har istället erbjudits nya tjänster i Lidköping och Skövde.

Tanken är att Falköping bara ska bli en satellitmottagning. Från att idag ha öppet fem dagar i veckan, så ska mottagningen enbart hållas öppet en dag i veckan från vecka 34.

– Det finns inga politiska beslut om detta. Vi har inte ens fått information, konstaterar Susanne Larsson (S) som är andre vice ordförande i Skaraborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

– Har Gunilla Druve Jansson (C) och sjukhusstyrelsens ordförande Ulla-Britt Hagström (L) ingen som helst kontroll över de verksamheter de är satta är styra? frågar hon.

Centralisering

– Vi har varit med och godkänt att verksamheten skulle stängas tillfälligt över sommaren, men inte att BUP skulle försvinna från Falköping, säger Susanne Larsson.

Hon påminner om att socialdemokraterna tidigare motsatt sig att den nya vuxenpsykiatriska akutenheten med slutenvårdsplatser nu centraliseras till sjukhuset i Skövde.

– Vi socialdemokrater ville att detta istället skulle byggas i Falköping, säger hon.

– Nu sätts ju spaden i marken i Skövde, så när det gäller den verksamheten kan vi tyvärr inte göra så mycket, konstaterar hon.

Orolig för sjukhuset

– Men nu avlövar man Falköpings sjukhus ännu mer. Jag är mycket orolig för sjukhusets framtid, säger hon.

Hennes besked inför regionvalet, om en månad, är att socialdemokraterna kommer behålla BUP:s verksamhet även i Falköping.

Även hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är förvånad över den MBL-förhandling som genomförts av Skaraborgs sjukhus.

– Det finns inga politiska beslut om att stänga BUP i Falköping, säger hon.

På tisdagen genomfördes därför ett extra presidiesammanträde i hälso-och sjukvårdsnämnden, där politikerna enades om att begära en träff med företrädare för sjukhuset.

Total översyn

– Det finns inga andra beslut fattade, än att vi ska se över BUP-verksamheten totalt sett, säger Gunilla Druve Jansson.

Samtidigt utesluter hon inte färre öppenspecialistmottagningar inom BUP i Skaraborg:

– Med en utbyggd öppenvård vid flera vårdcentraler kanske behovet inte finns att bedriva lika många öppna specialistmottagningar inom BUP i Skaraborg.

Idag prövas sådana utvecklade ”första linjens” mottagningar vid vårdcentralerna Guldvingen i Lidköping och Oden i Falköping.

– Jag vill ge flera vårdcentraler i Skaraborg motsvarande uppdrag, säger hon.

– Läget inom BUP är mycket ansträngt, betonar hon. Vi söker med ljus och lykta efter personal. Just nu saknas tio psykiatriker.

På frågan om hon kan lova att BUP:s verksamhet blir kvar på sjukhuset i Falköping svarar Gunilla Druve Jansson:

– Det är en ickefråga. Stängningen av BUP bryter mot den beställning som Skaraborgs sjukhus fått.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer