Lördag 18 augusti 2018

Tågens punktlighet ökar

Tågtrafikens punktlighet för persontåg under 2017 var 90,3 procent. Det är en ökning jämfört med 2016, då punktligheten låg på 90,1 procent.

Trafikverket rapporterar att fler tåg numer går i tid. Verket följer löpande upp hur stor andel av persontågen som kommer fram till sin slutstation i rätt tid.

− ­Nu ser vi positiva effekter av vårt riktade underhållsarbete, där vi har satsat på att åtgärda delar i järnvägssystemet som är särskilt störningskänsliga. Öppnandet av Citybanan i Stockholm under 2017 har också gjort att järnvägen är mindre sårbar för oförutsedda störningar. De kommande åren kommer järnvägen att rustas upp, moderniseras och byggas ut, säger Ann-Sofi Granberg, som är chef på Trafikledning på Trafikverket och ordförande för branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT).

En orsak till att punktlighetsresultatet förbättrats, både för persontågen och godstågen, är att störningar på grund av fel och brister i infrastrukturen har minskat 2017 jämfört med tidigare år.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet