Fredag 20 september 2019

Tre kommuner arbetar mot rasism

Karlsborg.
Karlsborg.

Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner har gått samman för att under ett år, från augusti i fjol till och med juni månads slut, samarbeta mot rasism.

Målet är att invånarna i de tre kommunerna ska fundera över sina egna värderingar och normer, om förutfattade meningar och hur de bemöter sina medmänniskor.

Satsningen har blivit verklighet efter att det visat sig att det finns ett utanförskap i kommunerna, ett utanförskap som baseras på etnicitet och kulturell bakgrund. Under året anordnas en lång rad aktiviteter. I mars har flera föreläsningar på temat anordnats i de tre kommunerna.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer