Fredag 20 september 2019

Var femte vårdplats bort på Skaraborgs sjukhus

Skaraborgs sjukhus.
Skaraborgs sjukhus.

Skaraborgs sjukhus minskar antalet vårdplatser med 105, från 490 till 385 platser inom medicin och kirurgi. Totalt tas 85 tjänster bort.

På onsdag nästa vecka fattar styrelsen för Skaraborgs sjukhus ytterligare beslut för att komma i ekonomisk balans. Sjukhusledningen förslår nu en minskning av antalet vårdplatser från 485 till 385. Av dessa är minskningen inom medicin från 267 till 224 fastställda vårdplatser. Inom kirurgin är minskningen från 223 til 161 fastställda vårdplatser.

Enligt förslaget att en standard för bemanning per vårdplats införs och att vårdplatser lokaliseras i större enheter där bemanningen ska samordnas på ett effektivt sätt. För att optimera tiden till vårdnära arbete är utgångspunkten också att fast schemaläggning enligt allmänna bestämmelser tillämpas.

Den förändrade vårdplatsstrukturen beräknas ge en kostnadsminskning för helår på cirka 85 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor utgörs av minskad övertid och mertid. Resterande del är kopplat till en personalvolymminskning med cirka 85 tjänster.

Samtidigt beslutas om att minska kostnader för administrativ personal i sjukhusövergripande funktioner motsvarande 10 procent. I detta ingår avveckling av sjukhusbiblioteket. Dessutom minskas kostnader för lokaler motsvarande 20 procent

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet