Söndag 19 augusti 2018

-Värna vattenkraft med moderna miljökrav

Vattenkraften ska värnas menar regeringen. Bilden från Madängsholm, utanför Tidaholm.
Vattenkraften ska värnas menar regeringen. Bilden från Madängsholm, utanför Tidaholm.

Regeringen har kommit överens med C, M och KD om nya regler för vattenkraftverken. I uppgörelsen konstateras att vattenkraften ska värnas och anpassas till moderna miljökrav.
Förenklingar och anpassning till lokala nyttor och kulturmiljö ska göras.

Efter överenskommelse mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har regeringen fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för vattenkraft och andra vattenverksamheter.

Lagförslaget är en del i genomförandet av energiöverenskommelsen från 2016 mellan regeringspartierna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det innebär bland annat att all vattenkraft ska ha moderna tillstånd, samt att vattenkraften värnas.

– Vi ska skapa ett system för hur varje vattenkraft ska kunna prövas individuellt, vattendrag för vattendrag, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Värna vattenkraft

Förslaget, som nu överlämnas till lagrådet, innebär bland annat att svensk vattenkraft ska få moderna miljökrav men att prövningarna ska ske på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande. För att värna vattenkraften och annan infrastruktur utgår lagförslaget från att Sverige fullt ut ska använda de möjligheter till undantag och lägre ställda krav som EU-rätten medger. Det nya regelverket bedöms leda till bättre miljö och mer livskraftiga ekosystem längs många vattendrag.

I uppgörelsen konstateras att vattenkraften spelar en central roll för att Sverige ska uppnå målet om 100 procent förnybar elproduktion till år 2040, och genom förslaget kan vattenkraften fortsätta ha en nyckelroll i det svenska elsystemet och samtidigt anpassas till moderna miljövillkor.

Lokala nyttor

En viktig del av energiöverenskommelsen handlar om att förenkla för verksamhetsutövarna. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en nationell plan för prövning av vattenverksamheter. Där ska behovet av miljöåtgärder vägas mot behovet av en nationell effektiv tillgång till produktion av vattenkraftsel.

-Jämfört med idag kommer även vattenkraftens lokala nyttor och betydelse för kulturmiljön ges en stärkt ställning i de enskilda prövningarna, konstateras i regeringens pressmeddelande.

Äganderätt

Centerpartiets förhandlare Rickard Nordin, Göteborg, är nöjd med uppgörelsen och konstaterar att äganderätten för den småskaliga vattenkraften  nu är räddad, samtidigt som det blir rimligare och enklare regler som kombinerar miljönytta med lönsamhet.

– Äntligen ska svensk vattenkraft få moderna miljökrav och vi förenklar och förbättrar samtidigt reglerna avsevärt jämfört med idag, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Samordning

Utifrån den nationella planen kommer alla vattenkraftverk i Sverige att prövas systematiskt, till exempel genom att alla kraftverk i en älvsträcka kan prövas samtidigt med möjlighet att samordna beslutsunderlag. Det leder till en samordnad prövning samt förenklingar jämfört med i dag, och en ökad miljönytta och sänkta kostnader då åtgärder vidtas där de ger störst effekt.

De verksamheter som i dag drivs med stöd av särskilda så kallade äldre rättigheter kommer inte prövas som om det varit fråga om en nyprövning utan i stället omprövas, precis som annan vattenkraft. Det leder till att administrativa steg i processen, såsom krav på miljökonsekvensbeskrivning, försvinner. Förslaget ger också förutsättningar för att vattenkraft ska värnas och kunna fortsätta utvecklas i enlighet med energiöverenskommelsen.

Enligt energiöverenskommelsen ska åtgärderna till största delen finansieras med hjälp en fond, som de största kraftbolagen finansierar och ansvarar för. Idag får den enskilde själv stå för hela kostnaden för prövning och miljöanpassning.

Det slås fast att såväl klassning av vattendrag och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och vägledningar ska ändras för att värna vattenkraften och annan infrastruktur.

SNF är kritisk

Svenska Naturskyddsföreningen (SNF) är kritisk mot uppgörelsen. SNF konstaterar att  ”en stor svaghet är att många tusen dammar, som inte är knutna till vattenkraften och som idag helt saknar tillstånd, nu kommer att få tillstånd utan juridisk prövning”

. Eftersom dessa inte heller kommer att vara del av den nationella prövningsplanen kan det dröja mycket länge innan dessa miljöanpassas eller rivs och skadorna återställs, skriver SNF.

– Detta var en dyrköpt eftergift. Det är beklagligt att inte alla förstår det stora värdet av rinnande vatten med hög biologisk mångfald – som dessutom innebär möjligheter och landsbygdsjobb  i form av återställningar och naturturism, säger SNF:s generalsekreterare Karin Lexén.

Läs mer:

Slutskede i förhandlingar om små vattenkraftverk

”Bara riksdagen kan rädda oss”

Vill ha moratorium för små vattenkraftverk

Bergheden (M) oroas över små vattenkraftverk

Ingen ljusning för vattenkraftverken

Länsstyrelsen backar om tillsyn av vattenkraft

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer