Lördag 18 augusti 2018

Vårsådden i gång i Skaraborg

I västra Skaraborg har merparten av lantbrukarna kommit i gång med vårbruket. I de östra delarna är det ungefär en femtedel som har börjat med vårsådden.

Enligt Per Ullberg, Varaslättens lagerhus, är det åkerböna och lite havre som har kommit i marken.

– På Varaslätten har man kommit igång ordentligt, En del är färdigsådda. Kommer man lite utanför, där det är mer varierade jordar, är sådden påbörjad till stora delar, men inte färdig, säger Ullberg.

Jordart, väder och dränering skiljer mycket mellan olika områden, vilket gör att variationen är stor. Jämfört med andra år skulle Ullberg beteckna 2017 som ”hyfsat tidigt” i de västra delarna av Skaraborg. Många kom igång redan för nästan två veckor sedan.

Längre österut är sådden senare. Anders Larsson, säljare på Varaslättens lagerhus i Skövde, säger att förutsättningarna har varit lite annorlunda i hans område.

– Här är såtts lite åkerböna och lite vårspannmål, men inte mycket, säger han och fortsätter:

– Dels är det jordmånen och sedan har det varit lite ojämnt torrt. Man har avvaktat och nu har de hotat med stora regn i veckan. Då har man varit försiktig och vill inte så före regnen.

– Ser man östra Skaraborg som helhet är det nog sått en 20 procent. Vissa ställen mer och andra lite mindre, säger Anders Larsson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet