Fredag 20 september 2019

Vill snabbare införa mobil närvård

När Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse idag sammanträder kommer hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström få i uppdrag att snabbare genomföra mobil närvård i hela regionen. Modellen har framgångsrikt utvecklats i västra Skaraborg.

Redan 2015 beslöt regionen att förbättra hemsjukvården i hela Västra Götaland genom att breddinföra Mobil närvård. Vårdmodellen hade tidigare utvecklats i västra Skaraborg.

Det främsta syftet med satsningen är att patienter ska få en väl fungerande teambaserad hemsjukvård. Det sekundära syftet är att minska undvikbar slutenvård och återinskrivningar.

Nu konstaterar hälso- och sjukvårdsstyrelsen att införandet i stort har lyckats. I april finns mobila hemsjukvårdsläkare i alla kommuner, dock utan full täckning och inte heller enligt alla krav i Krav- och kvalitetsboken. Det finns närsjukvårdsteam på alla akutsjukhus men inte med full täckning.

Genomförda enkäter visar att patienter och medarbetare är mycket nöjda. Akutmottagningsbesök och slutenvård minskar med cirka 20 procent för patienter med mobil hemsjukvårdsläkare och med mer än 50 procent för patienter i närsjukvårdsteamen.

Mobil närvård består av mobila hemsjukvårdsläkare, närsjukvårdsteam och palliativa team i samverkan med kommunal hemsjukvård.

Mobila hemsjukvårdsläkare från vårdcentraler, arbetar i team med sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård. Närsjukvårdsteamen har ansvar för medicinskt instabila hemsjukvårdspatienter som kräver annan intensitet i insatserna och ibland annan kompetens än vad den basala hemsjukvården och de mobila hemsjukvårdsläkarna kan erbjuda.

Närsjukvårdsteamet består av en specialistläkare och två sjuksköterskor och utgår från sjukhusen. Närsjukvårdsteamens insatser är ett alternativ till sjukhusinläggning och förutsätter att den kommunala hemsjukvården ansvarar för den basala vården och omsorgen.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet