Måndag 18 november 2019

Skaraborgsstudie kan hjälpa astmatiker

Från vänster: Olle Zetterström, Sanna Kjellberg och Per Gustafsson. Foto: Bild och Media
Från vänster: Olle Zetterström, Sanna Kjellberg och Per Gustafsson. Foto: Bild och Media

Forskare i Skövde har genom en studie på 196 astmatiker i Skaraborg kommit fram till nya rön kring astma. Resultatet kan ge många astmatiker en förbättrad livskvalitet.

Var tionde vuxen svensk lider av astma och många upplever att de inte blir tillräckligt hjälpta av den medicin de tar.
En ny studie, gjord av ett forskningsteam vid Skaraborgs sjukhus i Skövde, visar att anledningen till att patienterna inte blir symptomfria kan vara att de är sjuka i lungans små luftrör, inte enbart i de stora luftrören.
– Det visade sig att det var en betydande del som var sjuka i de små luftrören, kanske mer än man kunde tro från början, säger doktorand Sanna Kjellberg, som står bakom studien tillsammans med bland andra docent Per Gustafsson och professor Olle Zetterström.
Studien visar att 31-47 procent av astmatikerna var sjuka i de små luftrören. Testgruppen bestod av 196 vuxna astmatiker som följs på vårdcentralernas astma- och KOL-mottagningar, samt en kontrollgrupp med 658 friska personer.
– Det är stora vinster för en astmatiker att få en fullgod kartläggning av hur just deras sjukdom är utbredd. Därmed kan de få en lämplig behandling för just dem, säger Sanna Kjellberg.

Inhalator fungerar dåligt
De vanligaste astmamedicinerna tas med hjälp av en pulverinhalator. Men det fungerar bara på de grova luftvägarna.
– De här pulverpartiklarna är helt enkelt för stora för att nå ut i lungans små luftvägar, säger Sanna Kjellberg.
Det är därför vissa astmatiker inte känner att de blir hjälpta fullt ut av den medicin de tar. Istället skulle de behöva en finpartikulär medicin som sprayas in och når ut även i de små luftvägarna.

Hitta drabbade
I studien har forskarna därför också tittat på hur astmatiker med sjukdom i de små luftvägarna kan upptäckas. Den vanligaste metoden för att undersöka astma är genom spirometri. Det innebär att patienten andas in och blåser ut med kraft. Men med spirometri kan funktionen i de små luftrören inte mätas.
Forskarna fann tre faktorer hos de astmatiker som har en risk för sjukdom i de små luftvägarna: dåliga spirometrivärden, förhöjd halt av eosinofila blodceller (kontrolleras med ett enkelt blodprov) och att patienten någon gång i livet har varit rökare.
– Det fina med studien är att man nu på vårdcentralerna själva kan identifiera de astmatiker som sannolikt har problem med de små luftrören. Det är i så fall en grupp som kan ha särskilt stor nytta av finpartikulär spray-medicin.

– För en astmatiker betyder det att de kan få en förbättrad livskvalitet. Målet är att de ska bli symptomfria, säger Sanna Kjellander.
Skövdeforskarnas resultat publiceras i augusti i den vetenskapliga tidskriften Respiratory Medicine. Något som enligt Sanna Kjellberg betyder mycket.
– Det är först då som forskare kan referera till våra resultat och bygga vidare så att vi får mer kunskap om astmasjukdomen till gagn för alla drabbade.

 

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet