Torsdag 1 juni 2023

Skarapräst ny hovpredikant

NY HOVPREDIKANT Britt-Marie Hjertén, som är domkyrkokomminister i Skara, blir nu en av ett drygt 20-tal extra ordinarie hovpredikanter. Foto: Anna Theander
NY HOVPREDIKANT Britt-Marie Hjertén, som är domkyrkokomminister i Skara, blir nu en av ett drygt 20-tal extra ordinarie hovpredikanter. Foto: Anna Theander

Skaraprästen Britt-Marie Hjertén har utsetts till extra ordinarie hovpredikant, något som Sklt tidigare har rapporterat om.

Hovpredikanternas huvudsakliga uppgift är att predika vid högmässan i Slottskyrkan på Stockholms slott, vilket är den församling som kungafamiljen tillhör.

Det är ett uppdrag som inte går att söka till utan det är överhovpredikant Johan Dalman som lägger fram förslagen till nya hovpredikanter för kungen.

Britt-Marie Hjertén, som är domkyrkokomminister i Skara, blir nu en av ett drygt 20-tal extra ordinarie hovpredikanter.

Att predika inför kungen tar hon med ro.

– Jag kommer att gå in med den person jag är. Jag tänker att en högmässa är en högmässa oavsett om den hålls i Sankta Annagården i Ardala, i domkyrkan i Skara eller i Slottskyrkan. Jag är van att fira högmässa och känner inte att det blir något annorlunda, även om situationen kan skapa en viss anspänning, säger hon i en intervju till Sklt.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Senaste nyheterna
Hästar riskerar att fastna vid gränsen Skador på skogen fortsatt för höga Folket och NATO Allt fler barn insjuknar i diabetes typ 1 När vill du bli firad? De vill skydda skaraborgska berg från uranbrytning De lyfter fram dold kvinnohistoria På plats i demokratins högborg Gemenskap är drivkraften i spelföreningen Ökad självmordsrisk för äldre män på landsbygd