Lördag 3 juni 2023

Skaras stadsarkitekt lämnar sin tjänst

LÄMNAR. Skaras stadsarkitekt Ian Cortes lämnar sin tjänst och går vidare till nya utmaningar.
LÄMNAR. Skaras stadsarkitekt Ian Cortes lämnar sin tjänst och går vidare till nya utmaningar.

Ian Cortes, som innehaft tjänsten som stadsarkitekt sedan den 1 april i år, har meddelat att han kommer att lämna sin tjänst i Skara.

Ian Cortes har allt sedan han tillträdde sin tjänst i våras kombinerat boende i Skara med veckopendling till Kalmar. Planerna att flytta till Skara har inte gått i hamn och därför har Ian kommit till slutsatsen att han vill lämna sin tjänst som stadsarkitekt och avdelningschef för plan- bygg- och miljöenheterna.

– Vi tackar Ian för hans engagemang i stadsbyggnadsfrågorna i Skara men vi har samtidigt full förståelse för att det är fler delar i livet som måste fungera, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Varit involverad

Ian har under sin tid i Skara ansvarat för arbetet med en ny översiktsplan för Skara kommun. Han har också varit involverad i arbetet med flera nya detaljplaner och i dialogen kring namnsättning av kvarter i stadens centrala delar.

Ian kommer att finnas kvar i tjänst fram till den 31 januari.

– Jag kommer nu att påbörja arbetet medatt se hur rekryteringsprocessen kommer att se ut, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet