Söndag 19 augusti 2018

Ägardialog om vinst i Skövdebostäder

Kommunalrådet Leif Walterum, Skövde, säger att kommunen för en särskild ägardialog med sitt bostadsbolag om bolagets vinstdelning till sina anställda.
Kommunalrådet Leif Walterum, Skövde, säger att kommunen för en särskild ägardialog med sitt bostadsbolag om bolagets vinstdelning till sina anställda.

Särskild ägardialog förs i Skövde kommun om Skövdebostäders vinstdelning till sina anställda.
– Vi har reagerat med förvåning över att man haft ett sådant system, säger kommunalrådet Leif Walterum. 

I juni kunde Skaraborgsbygden avslöja att det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder årligen delar ut stora belopp i form av vinstdelning till sina anställda. 2016 delade bolaget ut nära 1,4 miljoner kronor i vinst till anställda.

Detta kan jämföras med att kommunen och dess skattebetalare årligen bara kan lyfta ut ett par hundra tusen kronor i avkastning från sitt vinstrika bostadsbolag.

Bolagets vd Dan Sandén är mycket nöjd med systemet och sa i juni:

-Jag tycker det är jättebra. Det är en förmån som man har om man är anställd i det här företaget.

Något liknande system finns inte i kommunens övriga bolag.

Skaraborgsbygdens avslöjande kom i juni som en överraskning för kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) som då sa:

-Hade jag fått frågan i dag, om man skulle införa något sådant hade min absoluta reaktion varit ’nej’.

Men när kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde förra veckan beslutade om nya ägardirektiv för Skövdebostäder så fanns inte frågan med.

Skaraborgsbygden frågar Leif Walterum (C), som är personalansvarigt kommunalråd, i Skövde kommun, varför?

-Frågan finns inte ägardirektiven. Men vi diskuterar frågan i en särskild ägardialog med bolagsledningen.

Förs denna dialog nu?

-Ja. Den dialogen för Stadshus AB med bolagets ledning.

Vad är kommunledningens åsikt i frågan?

-Vi har reagerat med förvåning över att bolaget haft ett sådant system. Därför ställer vi frågan om hur bolaget tänker framåt.

Kommer det bli förändringar kommande år?

-Ytterst äger bolagets styrelse frågan. Men det är ett väldigt udda sätt, för ett allmännyttigt bostadsbolag, att hantera ägarnas och hyresgästernas pengar på.

Finns motsvarighet i kommunens övriga bolag?

-Nej. Inte heller i kommunens egen verksamhet.

Kan ni inte höja avkastningskravet till kommunen, så att också skattebetalarna får del av dessa vinster?

-Kommunen kan bara ta ut ett par hundratusen kronor per år.  Sådan är lagen.

Är det rimligt att allmännyttiga bostadsbolag, som konkurrerar på en privat marknad, har så låga avkastningskrav?

-Det är det egentligen inte. Jag förstår syftet med lagstiftningen och att förutsättningarna är olika i olika delar av landet. Men det är inte rimligt som det är här, idag med en omslutning på över 300 miljoner kronor och en vinst på drygt 100 miljoner kronor. Och kommunen kan inte ens ta del av det, konstaterar kommunalrådet Leif Walterum.

100 miljoner

Skövdebostäders fastigheter hade 2016 ett marknadsvärde på drygt 4,2 miljarder kronor, enligt bolagets årsredovisning.

Nettoomsättningen 2016 i bolaget var 326 miljoner kronor och resultatet efter finansiella poster var plus 103 miljoner kronor. Efter bokslutsdispositioner och avsättning till periodiseringsfond stannade vinsten på cirka 61 miljoner kronor.

Av dessa utbetalades drygt två procent till de anställda, med ett tak på en tredjedel av gällande prisbelopp. För 2016 blev summan till respektive  anställd 13 500 kronor, vilket fördelats som inbetalning för pensionsförsäkringar åt respektive anställd.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer