Torsdag 9 juli 2020

Coronavirus kan analyseras i Skövde

Fler laboratorier i landet ska snabbt och säkert kunna utföra analyser av det nya coronaviruset 2019-nCoV. Ett av dem finns i Skövde.

Folkhälsomyndighetens kliniska mikrobiologiska laboratorium har haft diagnostik för det nya viruset på plats sedan mitten av januari. Hittills har cirka 150 prover analyserats på uppdrag av hälso- och sjukvården. Alla har varit negativa utom ett fall.

Med all sannolikhet kommer utbrottet i Kina att pågå under en längre tid, och infekterade personer kan komma till Sverige.

– Det var därför önskvärt med en utökad analyskapacitet över landet, inte minst för att korta tiderna för transport av patientprover men också för att det är önskvärt att regionerna själva har kapacitet och beredskap att utföra diagnostik, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Laboratorium i Skövde

Sammanlagt åtta klinisk mikrobiologiska laboratorier, utöver Folkhälsomyndighetens, kommer att ha kapacitet att diagnostisera det nya coronaviruset: Umeå, Uppsala, Örebro, Halmstad, Lund, Stockholm och Göteborg. Samt vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Göteborg har redan börjat analysera, Stockholm börjar inom kort och övriga är också på gång.

Risken att smittan skulle börja spridas i det svenska samhället är mycket låg, enligt Folkhälsomyndighetens senaste riskanalys, men det är samtidigt viktigt att ha beredskap för ett scenario där en större mängd analyser än i dag kan behöva utföras.

De laboratorier som utför diagnostik för det nya coronaviruset kommer att rapportera antalet utförda analyser till Folkhälsomyndigheten. I nuläget kommer eventuella positiva prover att skickas till Folkhälsomyndigheten för konfirmering.

  • Detta är en nyhetsartikel. Det betyder att den berättar något just nu. Se datum för publicering ovan artikeln. Vid nyhetshändelser kan händelseutvecklingen förändras efter att artikeln publicerats.
  • Det medieetiska systemet
Läs mer